15.02.11 Artsenkrant: CVS-Referentiecentra- Belgisch circus gaat verder

 
CVS-referentiecentra : Belgisch circus gaat verder

In Artsenkrant lezen we dat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde nu ook deelneemt aan het ‘debat’ betreffende ME/CVS. Zoals we al begin januari 2010 berichtten in Artsenkrant, voert het Ministerie van Volksgezondheid, het Riziv en de Orde der Geneesheren een repressief beleid tegen artsen die het durven om ME/CVS als een medische ziekte te behandelen. Zij worden bedreigd en krijgen boetes van het Riziv of worden vervolgd door de Orde der Geneesheren. Nu ook de patiënten reclameren, roepen de CVS-referentiecentra de hulp in van de Koninklijke Academie. De Koninklijke Academie onder voorzitterschap van Dr. Himpens heeft recent ‘experten’ benoemd om zich uit te spreken over de medische behandelingen die o.a. toegepast worden door Dr. Coucke, Dr. de Meirleir, Dr. Uyttersprot en ondergetekende. Dat de voorzitter van de Academie en zijn experten werkzaam zijn aan de instellingen die ook de CVS- referentiecentra huisvesten, die betaald door het Riziv de behandeling met CGT/GET (cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie) van het Riziv propageren, is geen euvel. Dat niemand van die mensen een expert is op het gebied van ME/CVS deert de Academie niet. Dat niemand van de experten een belangrijk cv heeft (uitgedrukt in H-index of citatie-index) is ook niet belangrijk.
Dat deze ‘experten’ spreken in de naam van de Academie en tevens lid zijn van de Orde der Geneesheren en de CVS-referentiecentra, speelt blijkbaar geen enkele rol. Aldus maakt de Academie zich schuldig aan een dubbele vorm van collusie: Dr. Himpens als voorzitter van deze commissie verdedigt de verklaringen van zijn universiteit (KUL) en het Universitair Ziekenhuis Leuven en draagt dus bij om concurrerende geneesheren te kortwieken. Om dit doel te bereiken benoemd hij in naam van de Academie zogenaamde experten, die geen experten zijn, maar die wel fungeren aan de instellingen die de medische aanpak van ME/CVS tegenwerken. Wat nog veel erger is, is dat de dezelfde instellingen waar Dr. Himpens en zijn ‘experten’ werkzaam zijn, de potentieel schadelijke ‘behandelingen’ met CGT/GET verderzetten. De Belgische overheid toonde aan dat deze behandelingen geen klinisch effect hebben. In objectieve termen is de behandeling contraproductief: de arbeidsparticipatie daalt. De behandelingen aan de CVS-referentiecentra verslechteren de toestand van veel patiënten: 23% tot 50% van de patiënten is ná de therapie ‘vermoeider’ dan daarvoor, 32% tot 48% krijgt meer last van concentratiestoornissen, 31% tot 33% heeft na afloop meer pijn, 33% tot 56% heeft meer lichamelijke klachten, 37% tot 52% is depressiever en angstiger, 33% tot 80% heeft minder motivatie, 39% tot 52% ziet de geestelijke gezondheid achteruit gaan, 29% tot 41% ziet het sociale functioneren achteruit gaan, etc. Het Riziv en de CVSreferentiecentra blijven verder declareren dat deze aanpak de enige ‘evidence-based’ effectieve behandeling is. Dit is wetenschappelijke fraude: er is geen enkel evidence-base voor bewezen effectiviteit, maar hun behandelingen induceren zelfs bijwerkingen.
Per decreet vaardigt het Riziv uit dat ze haar ‘experimenten op mensen’ met GGT/GET gewoon verderzet. Op mijn vragen welke commissie voor medische ethiek deze experimenten, die mensen zieker maakt, heeft goedgekeurd, komt geen antwoord. Noch van de Minister, noch van het Riziv, noch van de Universiteit Leuven: “wij zien geen reden om op uw vragen in te gaan” zijn de laatste woorden van Dr. Kips, de directeur van het Universitair Ziekenhuis Leuven.
Michael Maes (vermeld als een van de 242 meest invloedrijke psychologen/psychiaters wereldwijd), Frank NM Twisk

Bron : artsenkrant dd 15.02.11
 

 

CheckStat