reactie van dr. F. Coucke op dit artikel


'CVS naar eerste lijn? Een goeie zaak!'

Coucke reageert ook nog op ons artikel "Overheid schuift cvs-patiënten naar eerste lijn" (AK 2182). De hertekening van het cvs-landschap (met een mindere rol voor referentiecentra en de derde lijn) vindt hij uitstekend. "De huisarts moet kunnen beslissen over deze patiënten en ze desnoods doorverwijzen. Dan moet hij wel voldoende opgeleid zijn. Dat multidisciplinaire centra in de tweede lijn de behandeling voor hun rekening nemen, is ideaal. Overigens : cvs zelf bestaat niet, die benaming is een verzamelnaam voor allerlei aandoeningen", laat hij zij zich nog ontvallen.
 
P.S.
Bron : Artsenkrant 20.09.11
 
 

 

 CheckStat