27.03.12 -Artsenkrant : CVS-referentiecentra in een vacuüm-RIZIV moet beslissen over vervolgproject

 
 

NIEUW

  Dinsdag 27 maart 2012 Nr. 2230

 

C V S - R E F E R E N T I E C E N T R A  I N  E E N  V A C U Ü M

 

‘Riziv moet beslissen over vervolgproject’

 

Dat minister Onkelinx haar veto stelde tegen het Verzekeringscomité dat de CVS-referentiecentra op droog zaad wilde zetten, steekt de patiënten een hart onder de riem, zegt professor Dirk Vogelaers (UZ Gent). “Intussen weten we nog altijd niet hoe het verder moet. Het Riziv moet nu maar eens een beslissing nemen over ons gedetailleerde projectvoorstel om samen te werken met eerste en tweede lijn.” | Kari Van Hoorick

 

A C T U A L I T E I T

Veel vragen, maar voorlopig geen antwoorden.

Dat is de actuele situatie bij de CVS-referentiecentra, die begin deze maand in het oog van de storm belandden nadat het Verzekeringscomité had beslist om de overeenkomsten stop te zetten. Waarop minister Onkelinx haar veto bovenhaalde en het Verzekeringscomité terugfloot.

Bij de CVS referentiecentra hopen ze dat er dringend duidelijkheid komt over hoe het nu verder moet.

 

[...] 

 

 “Wij gaan er nu vanuit dat de procedure die bepaalt dat CVS-centra een projectvoorstel moeten indienen om in consortium te werken met de eerste en tweede lijn van kracht blijft. Wij hebben ons op dat vlak perfect aan de afspraken en timing gehouden en hierover een concreet en weldoordacht project ingediend. Maar we kregen nooit een antwoord of evaluatierapport van het Riziv. We wachten nog steeds op hun beoordeling”, zegt professor Vogelaers.

 

 

[...]

 

Het CVS-netwerk Oost-en West-Vlaanderen, dat zijn voorstel integraal op de website van het UZ Gent plaatste, focust in zijn plan tot reorganisatie van de zorg op een drietal kernpunten:

vroegdetectie, diagnostiek en reconditionering en cognitieve gedragstherapie.

 

[...]

 

En als therapie vormen reconditionering en cognitieve gedragstherapie de enige echte evidence based behandelingsvormen voor CVS.”  Rond die drie pijlers was een concreet actieprogramma uitgebouwd, dat ook aan bod komt op een symposium op 21 april.

 

[...]

 

Nieuwe bilanrevalidatiebehandelingen kunnen de CVS-centra vanaf 1 april niet meer opstarten. Maar de diagnostische verwerking loopt wel verder. “Wij onderzoeken jaarlijks 800 à 900

nieuwe patiënten, van wie een derde CVS heeft, een derde een psychiatrische pathologie en nog een derde een primaire slaapstoornis. De behandeling van CVS-patiënten zal nu via de

bestaande nomenclatuur moeten gebeuren, waardoor een complex consult niet meer tot de mogelijkheden behoort. Patiënten zullen gemiddeld 1.000 tot 2.000 euro extra moeten betalen voor behandelingen.

 

[...]

 

Ik vrees ook dat heel wat van deze patiënten in het alternatieve circuit zullen belanden, waar de rekeningen voor allerlei biologische onderzoeken torenhoog kunnen oplopen.

Daar lijkt het Riziv allemaal de ogen voor te sluiten. De schorsing door minister Onkelinx geeft ons hoop dat er alsnog ‘een vervolg project’ in de plaats zal komen.”

 

 

Bij het Riziv verwijzen ze intussen naar de volgende meeting van het Verzekeringscomité waar het dossier opnieuw op de agenda staat. “De Regeringscommissaris van het Verzekeringscomité van het Riziv heeft beroep aangetekend tegen de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra niet te verlengen.

De minister heeft dat beroep bevestigd, waardoor die beslissing nu geannuleerd is, met de vraag om het dossier opnieuw in overweging te nemen. Dat zal nu gebeuren”, meldt

de woordvoerder van het Riziv.

Wordt beslist vervolgd.

A

 Lees het volledige artikel op : http://www.online.artsenkrant.com/2230/index.html  (p 6)

 

 

 

 CheckStat