16.03.12-Artsenkrant: Onkelinx zet het verzekeringscomité voor schut

 

Het verzekeringscomité besliste om de financiering aan de cvs-referentiecentra eind 2012 stop te zetten, daar deze ondanks regelmatige opmerkingen niet voldoende samenwerkten met huisartsen en lokale ziekenhuizen. Ook het KCE lichtte in 2008 de CVS-centra grondig door en concludeerde dat hun manier van werken te wensen over liet. Het RIZIV en de Hoge Gezondheidsraad kwamen tot dezelfde conclusie.  Eigenlijk was de stopzetting van de financiering van deze centra geen grote verrassing… in tegenstelling tot het veto van minister Onkelinx tegen deze beslissing.  Zowel het socialistische als onafhankelijke ziekenfonds staan achter de beslissing van het verzekeringscomité. Ook Marc Moens (van de Belgische Vereniging Artsensyndicaten) gaat niet akkoord met het veto van  mevrouw Onkelinx.

 

“Onkelinx zet het verzekeringscomité voor schut”
artsenkrant 16.03.12 nr 2227 p. 2

 

Minister Onkelinx sprak maandag een veto uit tegen de unanieme beslissing van het Riziv om de geldkraan voor de referentiecentra CVS eind 2012 dicht te draaien. De leden van het verzekeringscomité reageren verbolgen. “Hoe kunnen we nu geloofwaardig blijven als onze beslissingen te pas en te onpas overruled worden?” | Peter Backx

Het volledige artikel in de Artsenkrant kan u hier lezen : www.online.artsenkrant.com/2227/index.html (p 2)

 

 
 

Bron : www.online.artsenkrant.com/2227/index.html

 

 CheckStat