13.03.12-Artsenkrant:Maatregel die zwakste groepen zeer hard treft

 

In de Artsenkrant van 13 maart 2012 lezen we dat de definitieve stopzetting van de revalidatieovereenkomsten bijzonder hard zijn aangekomen bij de cvs-referentiecentra. Prof. Greta Moorkens (diensthoofd van het CVS-centrum van het universitaire ziekenhuis in Antwerpen) komt aan het woord in dit artikel.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 “Maatregel die zwakste groepen zeer hard treft

Bij de referentiecentra voor CVS is het nieuws over de definitieve stopzetting van de revalidatie-overeenkomsten bijzonder hard aangekomen. |Kari Van Hoorick

 

Professor Greta Moorkens, diensthoofd van het CVS-centrum van UZA: “Zo’n drastische maatregel hadden we absoluut niet zien aankomen. We hadden verwacht dat er een wijziging zou komen, door via een consortium te werken onder artikel 56. Enkele maanden geleden hebben we nog een actieplan opgesteld om een consortium op te richten. Dat is ingediend bij het verzekeringscomité. Dat actieplan, waarin een samenwerkingsmodel met de eerste en tweede lijn in de provincie Antwerpen was uitgetekend, werd echter afgewezen. Wij hebben nooit de argumenten gekregen waarom ons plan niet werd aangenomen. Het doet vermoeden dat het hier om een zuivere besparingsoperatie gaat.” Ook de actieplannen van de twee andere CVS-centra om een artikel 56 overeenkomst af te sluiten, kregen geen goedkeuring. In de wijzigingsclausule van het verzekeringscomité van het Riziv staat hierover te lezen dat “de actieplannen te vaag zijn opgesteld of te beperkt om op korte termijn een volwaardig consortium te kunnen oprichten”.  Ook een georganiseerde samenwerking met de huisartsen, die de zorg voor de CVS-patiënten in hoofdzaak op zich moeten nemen, ontbreekt volgens het verzekeringscomité. Greta Moorkens:”Dat is een oud argument dat we net via dat actieplan ook zouden opvangen. De plotse en volledige stopzetting van de financiering zal nu vooral de zwakste patiëntengroepen treffen.  Als de georganiseerde multidisciplinaire opvang van CVS-patiënten niet meer wordt gefinancierd door het Riziv, dan dreigt het een revalidatie tegen kostprijs te worden.  Alleen patiënten die het zich kunnen permitteren, zullen daar nog een beroep op kunnen doen. Het democratisch opvangnet valt zo weg”.


  CVS-centra bekijken nu hoe ze de zorgcontinuïteit voor hun patiënten in de toekomst best kunnen waarborgen. “We gaan de komende dagen en weken met de collega’s overleggen hoe we die zorg kunnen blijven organiseren via andere trajecten.  We hopen de eerste lijn te blijven ondersteunen en coachen bij de behandeling van CVS-patiënten. Vermoedelijk zullen we onze opdracht als derde lijn kunnen blijven doorzetten maar door het wegvallen van de financiering wijzigen de modaliteiten, ook voor het wetenschappelijk onderzoek dat in de centra momenteel gebeurt.”

En ook op personeelsvlak moet er progressief afgebouwd worden nu de middelen wegvallen. “We zitten in een overgangsfase tot eind dit jaar. In die periode hopen we oplossingen te vinden om te kunnen verder werken voor onze patiënten.”

 

© De Artsenkrant

 

 

 CheckStat