13.03.12 Artsenkrant - Ri De Ridder : Referentiecentra CVS waren gewaarschuwd

 
13.03.12

Dr. Ri De Ridder : “Referentiecentra CVS waren gewaarschuwd”

Het nieuws dat de geldkraan voor de vijf universitaire CVS-klinieken eind dit jaar onherroepelijk dicht gaat, mag niet als een verrassing komen. De centra kregen herhaald de wenk ze het over een andere boeg moesten gooien. Dat zegt het RIZIV. |Peter Backx

Eind dit jaar gaat de geldkraan voor de vijf centra dicht, dat kon u lezen in onze vorige editie.  De universitaire centra zijn er in hun tienjarig bestaan nooit in geslaagd om huisartsen en ziekenhuizen te betrekken bij de opvang van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Nochtans behoorde het aansturen van multidisciplinaire zorgverlening van meet af aan één tot hun kernopdrachten.

 Het Verzekeringscomité besliste vorige week om de bestaande revalidatieovereenkomsten met de centra nog te laten doorlopen tot 31 december 2012. Daarna komen de CVS-klinieken van UZ Leuven, UCL-Saint-Luc, UZ Gent, UZA en UZ Brussel op droog zaad te zitten. Vanaf volgende maand mogen ze geen nieuwe patiënten meer inschrijven. Het Riziv trekt in dit dossier heel duidelijk de kaart van de huisartsen. De CVS-centra worden gepenaliseerd omdat ze de CVS-lijders te veel binnen hun muren wilden houden. Ri De Ridder : “Momenteel is het zo dat zowel diagnose als behandeling vooral gebeurt in de derde lijn. Maar het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat beid zouden verschuiven naar de eerste en tweede lijn. De referentiecentra zijn dat al in 2002 met het Verzekeringscomité overeengekomen.” Omdat er geen enkel signaal kwam dat de referentiecentra daadwerkelijke een brug naar de eerste en tweede lijn wilden slaan, kregen ze vorig jaar een formele doelstelling opgelegd. Als ze niet op korte termijn een consortium zouden aangaan met huisartsenverenigingen en regionale ziekenhuizen, zou de geldkraan dichtgaan.

 Het concept van zo’n corsortium is gebaseerd op het advies dat de wetenschappelijke raad van het Riziv eind 2009 formuleerde. Het bouwt ook voort op de aanbeveling van het Kenniscentrum “dat een meer gestructureerde zorgorganisatie ingevoerd wordt voor CVS in België, waarbij de huisarts opnieuw een centrale rol dient te krijgen, in samenwerking met nabijgelegen tweedelijnscentra en één referentiecentrum.

 De CVS-centra werd gevraagd de rol van promotor te spelen van die consortia, vervolgt De Ridder. Eind vorig jaar moesten ze een actieplan indienen om consortia te kunnen oprichten. Twee centra waren bereid om dergelijke actieplannen op papier te zetten. Twee andere deden dat wel, maar er waren te weinig garanties dat ze zouden slagen. “In de gegeven omstandigheden oordeelde het Verzekeringscomité het niet opportuun om de contracten nog voort te zetten.”

© De Artsenkrant

 CheckStat