09.03.12- De Standaard: Overheid laat CVS-patiënten in de kou staan

 

'Overheid laat CVS-patiënten in kou staan'

De Standaard -vrijdag 09 maart 2012, 13u42 - Auteur: rvs

  Shutterstock

  De vijf referentiecentra voor chronische vermoeidheid (CVS) krijgen vanaf eind dit jaar geen overheidssteun meer. Dat meldde de Artsenkrant vrijdag. Het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen stelt dat de beslissing enkel voortkomt uit besparingsdrang en vraagt een herziening.

  Ons land telt naar schatting 25.000 CVS-patiënten, waarbij volwassenen opgevangen worden in het UZ Leuven, de UCL Saint-Luc en Mont-Godinne, het UZ Gent en het UZ Antwerpen, en jongeren in het UZ Brussel.

  Volgens het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalideitsverzekering (Riziv) is het nooit de bedoeling geweest dat alleen een beperkt aantal ziekenhuizen patiënten met CVS behandelt. Het Riziv kaartte dat al aan in een eerste evaluatierapport over de periode 2002-2004.Vorige week maakte de Rijksdienst daarom bekend dat de geldkraan vanaf 31 december 2012 volledig dichtdraait.

  Na 1 april mogen de centra geen revalidatieprogramma's meer opstarten, de lopende programma's mogen wel nog afgerond worden. De centra moeten daarom hun personeel geleidelijk afbouwen. Het Riziv bespaart zo 1,6 tot 1,7 miljoen euro. Waar de patiënten naartoe moeten, is onduidelijk.

  'Beslissing louter door besparingsdrang'

  'Deze beslissing lijkt louter geïnspireerd door besparingsdrang', reageert Dirk Vogelaers, voorzitter van het CVS-netwerk Oost- en West-Vlaanderen en diensthoofd Algemene Inwendige Ziekten van het Universitair Ziekenhuis Gent. 'De beslissing komt absoluut niet tegemoet aan de noodzaak om deze patiëntengroep op een wetenschappelijk correcte wijze een betaalbare en controleerbare zorg aan te bieden.'

  Vogelaers vreest een verdere versnippering van de zorg en een nultransparantie van de problematiek: 'Die groep zal zijn zorg verder blijven zoeken tussen de alternatieve en 'evidence based' zorg. De kosten zullen ofwel ten laste komen van de patiënt zelf, of verdoken in de bestaande nomenclatuur (her)opduiken.' Omdat een kosten- en kwaliteitscontrolerend zorgmodel voor CVS ontbreekt, vreest Vogelaers op termijn zelfs voor meer uitgaven.

  De CVS-centra zijn verrast dat de beslissing zonder overleg werd genomen: 'Wij werken sinds 2009 nochtans aan een nieuw zorgmodel, overigens op vraag van het Riziv zelf, waarbij een belangrijk deel van de zorg en revalidatie in de mate van het mogelijke gedelegeerd wordt aan de eerste- en tweedelijnszorg.'

  De huidige pijnpunten in de CVS-zorg werden in een voorstel tot reorganisatie gegoten, maar dat voorstel werd volgens Vogelaers met onterechte argumenten afgewezen.

  Bron : http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120309_122

   

   

   CheckStat