05.07.12 - Knack:Nieuwe regeling in de maak voor terugbetaling aan cvs-patiënten


Nieuwe regeling in de maak voor terugbetaling aan CVS-patiënten

(Belga) Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de terugbetaling van de behandeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Die regeling moet er nog voor het eind van het jaar komen, zo is dinsdag vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx.


Het verzekeringscomité van het Riziv besliste eerder dit jaar om de therapie bij een van de vijf referentiecentra voor CVS niet langer terug te betalen vanaf 31 december 2012. Concreet zouden patiënten die na 31 maart een therapie hadden opgestart, niet langer kunnen genieten van een tegemoetkoming. Minister van Volksgezondheid Onkelinx was het daar evenwel niet mee eens en stelde haar veto tegen de stopzetting. Ironisch gezien blijkt nu dat het tenietdoen van die regeling tot gevolg heeft dat álle therapieën die dit jaar werden opgestart - dus ook die van vóór 1 april - niet meer voor een terugbetaling in aanmerking komen. "De minister betreurt dat de CVS-conventie is afgelopen en erkent dat er nood is aan een regeling om die leemte op te vullen", zo reageert Katleen Sottiaux, woordvoerster van de minister. "Het Riziv maakt nu werk van een nieuwe regeling. Die moet er voor het einde van het jaar, en wellicht zelfs nog vroeger, komen." Ook Ludwig Moens, communicatieverantwoordelijke bij het Riziv, erkent dat er werk wordt gemaakt van een regeling. "Het wordt momenteel nog besproken door het college van geneesheren-directeurs. Maar het uitwerken vergt tijd." Over de precieze inhoud van de nieuwe regeling kon nog geen duidelijkheid worden gegeven. Tenslotte wordt op het kabinet van Onkelinx ook benadrukt dat het schrappen van de steun aan de CVS-referentiecentra geen besparingsmaatregel was. "Het Riziv had die beslissing genomen omdat de centra niet voldeden aan de opgelegde criteria." (MUA)
Bron : Knack

 

 

 CheckStat