04.02.11 Artsenkrant : Koninklijke Academie wil rol in publiek debat (groeihormoon doet cvs niet krimpen)

 
 
Koninklijke Academie wil rol in publiek debat

Groeihormoon doet cvs niet krimpen

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde oordeelt dat corticosteroïden, groeihormoon en gammaglobulines geen nut hebben in de behandeling van chronische vermoeidheidsyndroom (cvs) en fibromyalgie. Dat advies kwam er op vraag van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Oost-Vlaanderen.
Het advies werd eind mei van vorig jaar gepubliceerd, maar raakte door gebrekkige communicatie niet algemeen bekend. Aan die gebrekkige communicatie wil kersvers voorzitter – en oud algemeen secretaris – van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde, Prof. Bernard Himpens iets veranderen. Heeft de vraag van de PGC Oost-Vlaanderen, die dateert van november 2009, betrekking op de zaak van Dr. Francis Coucke, die ook in het Waasland een praktijk heeft? Prof. Himpens stelt dat de Academie heel geregeld advies uitbrengt op vraag van de overheid, van de Orde, van de PGC’s. “Het gaat dan over de state-of-the-art van de geneeskunde of vragen over de schemerzone van de geneeskunde, bijvoorbeeld een advies over de wetenchappelijke gronden van homeopathie.”

Nieuwe website

Deze adviezen zijn helemaal niet geheim. Het is de uitdrukkelijke bedoeling van Bernard Himpens dat de Academie voortaan prominenter aanwezig is in het publieke debat. Op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (waar we de pagina’s over de Academie ergens in een verloren hoekje terugvinden) zijn alleen de adviezen tot en met 2006 beschikbaar. Prof. Himpens hoopt over enkele maanden met een nieuwe website meer uitstraling te geven aan de werking van de academie.

Het advies over cvs en fibromyalgie werd opgesteld door experts als Bert Aertgeerts, Marc Bogaert en Paul Cosyns, die nagingen wat de beschikbare richtlijnen (van Eular, het Britse Nice en het Belgische KCE) en overzichtsartikelen te vertellen hadden over het onderwerp. De conclusie luidt dat bewijs van de werkzaamheid van corticosteroïden, immunoglobulines en groeihormoon ‘zwak tot afwezig’ is. Omdat het bovendien gaat om middelen met belangrijke ongewenste effecten, vindt de academie dat het voorschrijven van deze middelen niet gerechtvaardigd is.

Bernard Himpens onderstreept dat het feit dat patiënten heel tevreden zijn over hun arts, niet noodzakelijk iets zegt over de effectiviteit van de behandeling. Dat zie je ook bij alternatieve geneeskunde. “Maar bij alternatieve geneeskunde is het de patiënt die betaalt en is het niet de gemeenschap die opdraait voor de kosten”, stelt hij.

Wouter Colson

bron : http://www.online.artsenkrant.com/2136/index.html
 

 

 CheckStat