persbericht ivm Protestactie (ivm Dr. Maes)

Dit persbericht gaat uit van de uitgeverij Zorro
 
 
Damme, 7 maart 2011
PERSBERICHT


Op maandag 14 maart vindt de nationale cvs-betoging plaats tegen het overheidsbeleid tegenover CVS.
Tegelijk wordt met deze betoging steun betuigd aan dr Francis Coucke.


Om deze betoging te steunen, willen we u er op wijzen dat dr Michael Maes al enkele jaren het beleid tegenover CVS aanklaagt . Zijn bevindingen, die de ware oorzaak van CVS blootleggen en tevens een oplossing bieden, vinden inmiddels internationale weerklank, maar worden in België verketterd.

Michael Maes was de eerste wetenschapper die bewees dat CVS een biologische oorsprong kent en niet ‘tussen de oren’ zit zoals men wil doen geloven.

Dr Maes besloot niet langer praktijk te houden in dit land, maar blijft strijden tegen de ‘heilige huisjes’ die een adequate behandeling in de weg staan. Duizenden patiënten worden immers verkeerd behandeld, terwijl er wel degelijk een afdoende manier is om de ziekte te bestrijden.

Over zijn medische doorbraak en over zijn strijd met riziv, orde van geneesheren en de Belgische (en de Nederlandse) overheid, schreef Michael Maes zijn net verschenen boek ‘Nooit meer moe, cvs ontmaskerd’.

Een speciaal voor de gelegenheid in Thailand opgenomen interview met dr Michael Maes verduidelijkt de situatie. Wilt u precies weten hoe de zaak in elkaar zit, hoe patiënten in België mismeesterd worden, welke gevolgen dat heeft voor het wetenschappelijk onderzoeken, en waarom men het onderzoek opzettelijk dwarsboomt, bekijk dan dit interview.

Het interview in 4 delen kunt u hier bekijken: http://www.zorrobooks.be/Nieuws.htm

Of via youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=G4z_mZWDmIM
http://www.youtube.com/watch?v=C4nVZn4vuzA
http://www.youtube.com/watch?v=h9RaTiXnAFY
http://www.youtube.com/watch?v=TbIlR-m0O4c

Wilt u het interview in zijn originele vorm ontvangen, stuur dan een mail naar :
info@zorrobooks.be

Het interview en de links mogen vrij overgenomen worden.

zorro uitgeverij
info@zorrobooks.be
0474 / 591 728
www.zorrobooks.be

 

 
 

 

CheckStat