Klubben

Highlanders MC hade sitt första möte den 16 november 1994 som en sammankomst för att se hur stort intresset var inför att bilda en förening. Det var 30 st som anmälde sitt intresse.

Det första officiella mötet hölls den 14 december 1994. Då valdes alla poster till klubben och namnet Higlanders MC antogs. På vårt första möte samlades 31 st. Under vårt första verksamhetsår 1995 var vi 67 medlemmar.
Året därpå var medlemsantalet 88 st. Medlemsantalet minskade avsevärt under några år, 2006 var vi endast 13 medlemmar. Efter dess så har antalet stadigt ökat och vi var 2009 uppe i ca: 50 st medlemmar.

Egen stuga sökte vi länge efter och år 1999 fick vi tag på en. Den renoverade vi med medlemmarnas hjälp. År 2008 bytte vi stuga så numera håller vi till i Sjöstugan.

Under alla år har vi haft olika aktiviteter och åkt på olika träffar. Vi har regelbundna månadsmöten och årsmöten.

Är du intresserad av att bli medlem. Anmäl dig genom att skicka till: anders.jacobsson@citynetnassjo.se