Highlanders MC klubbstuga
                  

                                      

                                                                
                                   
                                             

                                 
                                              
         
                                           
                                                            

                                                    
                                                 
                                                   
                                                                  
                                      
                                                                  
                         


                                                           Temakvällar (annonseras separat)

                                          MC-rundor och besök på träffar, samling vid klubbstugan.
                                                            Info under "Dokument/Aktiviteter"