MÁY NÉN KHÍ MITSUISEIKI

MÁY NÉN KHÍ MITSUISEIKI ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN VỚI CÔNG NGHỆ TRỤC Z MANG LẠI HIỆU SUÂT 100% VÀ CHỐNG ỒN
CÓ HAI DÒNG MÁY LÀ:
1. MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Z CÓ DẦU MITSUISEIKI.
2. MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT Z KHÔNG DẦU MITSUISEIKI.
Comments