Jocs

Els jocs formen una part important del treball matemàtic dins de l'aula i que posteriorment es pot veure ampliat amb el seu treball en casa.

Els jocs ens permetran treballar continguts relacionats amb la construcció del sistema de numeració, amb la memorització del càlcul automàtic, amb l'exploració de l'espai i amb el descobriment d'estratègies guanyadores (equivalents en molts casos a les estratègies de resolució de problemes). I a més a més els nens i nenes ho faran de forma divertida i pràcticament sense adonar-se'n.

Per a realitzar el taller de jocs cal disposar d'un ventall de jocs, que formaran part del nostre catàleg que es veurà ampliat de forma continua, tant en quantitat de jocs com en aplicacions didàctiques dels mateixos.

Cal que per a cada joc desenvolupem el seu aprofitament didàctic i que sapiguem quins continguts matemàtics volem treballar i de quina forma el podem aprofitar millor. Si, a més a més, l'acompanyem amb una sèrie d'orientacions per a poder treballar-los en casa, els podrem aprofitar al màxim.

Una vegada a la setmana dediquem una sessió a treballar els jocs de taula. Els jocs ens permeten investigar estratègies per a solucionar problemes (estratègies per a guanyar), ens ajuden a automatitzar el càlcul mental i recolzen el treball de la numeració. En definitiva, que fem servir els jocs com a una eina important d'aprenentatge.

Per a poder treballar de manera adequada hem de realitzar aquestes sessions amb grups reduïts, per tal de facilitar la interacció entre mestre i alumnes i entre els propis alumnes. Així que hem de planificar algun tipus de agrupament flexible (mitjos o terços) per a aquest taller.