Samoajat


Samoajat ovat 15-17-vuotiaita partiolaisia, jotka toimivat 4-12 hengen vartioissa. Samoajavartiolla ei enää ole varsinaista ryhmänjohtajaa, vaan samoajat toimivat vuorotellen toisilleen vertaisjohtajina ja suunnittelevat sekä toteuttavat toimintaansa pitkälti omin voimin. Vartion tukena toimii kuitenkin vartion oma samoajaluotsi sekä lippukunnan vastaavat samoajaluotsit. Lippukunnassamme toimii syksyllä 2018 ensimmäisen vuoden samoajavartio Pyrofantit, toisen vuoden vartiot Virvatulet ja Sisäänajetut makuupussit sekä kolmannen vuoden vartio Foonit.

Samoajat tapaavat viikoittain kololla 1-1,5 tunnin mittaisissa kokouksissa. Kokouksissa harjoitellaan muun muassa retkeilytaitoja, ongelmanratkaisua, elämänhallintaa, kädentaitoja ja vaikuttamista. Kokousten lisäksi samoajaohjelmaan kuuluvat ryhmänohjaajakurssi (ROK) sekä johtamisharjoittelu. Samoajat osallistuvat myös erilaisille retkille ja leireille sekä tapahtumiin ja kilpailuihin. Samoajaohjelma kestää kolme vuotta ja siinä painottuvat vaikuttaminen, vastuunkanto, kansainvälisyys ja uusien ihmisten kohtaaminen.


Samoajan ihanteet
  1. Kunnioittaa toista ihmistä
  2. Rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä
  3. Olla luotettava
  4. Rakentaa ystävyyttä yli rajojen
  5. Tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen


Kun haluat tietää enemmän

Ryhmien toimintaa koskevissa asioissa voit ottaa ensisijaisesti yhteyttä oman ryhmän luotsiin. Jos he eivät ole tavoitettavissa tai asia koskee yleisesti samoajatoimintaa, ota yhteyttä lippukunnan vastaaviin samoajaluotseihin. Myös lippukunnanjohtaja osaa tarvittaessa auttaa.


Samoajavartiot, syksy 2018:

Pyrofantit (s. 2003)
Kokoukset torstaisin klo 19:30-21 kololla
Luotsi: Peppiina Purtilo

Sisäänajetut makuupussit (s. 2002-2003)
Kokoukset torstaisin klo 19:30-21 kololla
Luotsi: Pinja Palosaari

Virvatulet (s. 2001-2002)
Kokoukset maanantaisin klo 19:30-21 kololla
Luotsi: Marika Ketomäki

Foonit (s. 2001-2002)
Kokoukset tiistaisin klo 20-21 kololla
Luotsi: Havu Härmä


Vastaavat samoajaluotsit:

Peppiina Purtilo
0440 737 740
peppiina.purtilo@gmail.com

Havu Härmä
045 111 2810
havu.harma@gmail.com