3. Bestuur, beloningsbeleid en financiën hulpacties

Bestuur

Voorzitter

J.H. Steetskamp

G.J. van Meel

Secretaris

P.J.W. Peters

B.S.M. Verkaart-Kaal

Penningmeester

E.O. Pelkmans-Balaoing

J.J. van den Broek

Beloningsbeleid

    • De stichting is een vrijwilligersstichting. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor de werkzaamheden, die op vrijwillige basis verricht worden. De organisatiekosten worden tot een minimum beperkt.

    • Bestuur en vrijwilligers kunnen wel t.b.v. de stichting gemaakte kosten declareren volgens de richtlijnen van de Belastingdienst, zoals reis- telefoon of portokosten, alsmede gemaakte kosten voor kadervorming.