Velkommen til Målsnes fjordopplevingar
Vi tilbyr guida turar og fisketurar på Sognefjorden i ribbåt. 


For bestilling eller spørsmål om turar:

tlf: 47 85 53 23
Vi  strekk oss langt for at kunden skal få ei så god oppleving av turen som mogeleg.
Difor set vi sikkerheit høgt og sikkerheitsinsturksar vil bli gjeve før turen startar.

Vi tilpasser også turen til kvar enkelt sitt ynskje om  fart, rute og stopp for fotografering bla.a.

Comments