Friss hírek

Itt az új KMCSSZ hírlevél, 2014 első száma

Az 1. Kerület Tiszti és Vándor Konferenciája Wangban, 2014 Feb. 21-23

Felkerült a Vándor konferencia beszámolója Fruzsi és Tibi tollából.

Itt olvashatod!
Csapatátadások Bernben és Münchenben

A 85. Kodály Zoltán Berni  cserkészcsapatot Szijártó Ádám cst.-töl átvette Piricki Zoltán st..

A Mücheni cserkészcsapatokat Jánosi Ferko cst. és Jánosi Karoline cst.-töl átvette Dory Emese cscst. Dory Emese már régében vezette a csapatot de szivesen válalja ujra ezt a feladatot.

Mind a két uj parancsnoknak sok sikert kivánunk, a távozóknak köszönjük munkájukat és bizunk benne, hogy tóvábbra is támogatják munkájukkal a csapatot és a cserkészetet.


GrizzlyÚj cserkésztisztek a kerületünkben

Az idén Fillmoreban végeztek:

Cserkésztisztek:
Fangli Márti/ London

Segédtisztek:
Sass Áron / Bécs
Wallig Mátyás / Bécs
Póser Tibor /Bécs

Sok sikert és örömet kivánunk nekik a további cserkészmunkában.
Grizzly


Csapatigazolás
A 82. sz Báthory István cscs. Brüsselböl hivatalosan le lett igazolva az Augusztusi IB-gyülésen. Gratulálunk és további jó munkát!

Uj csapat Londonban és újra csapat Grázban

Már egy éve tartanak cserkészfoglalkozást a Londoni Wokingban. A csapat vezetöje és kezdeményezöje Fangli Márti. Szerettel fogad gyerkeket és segitöket a cserkészet körébe.

Ujra  csapat van Grázban, ahol már régeben is volt cserkészet. Az Ady Endre cserkészcsapatnak, amit Mádi Kinga vezet vezetötársaival, sok sikert kivánunk az indulásnál.
Csapatátadások Heidelbergben, Linzben és Frankfurtban

2012 Szeptember 15.- én Szakáts Juliá cst- töl ünnepélyes kereten belül átvette Lukács Levente cst. a 80. sz Arpád cserkészcsapatot. Szintén jelen voltak Puma (körzeti pk) és Csernay Roberta (körzeti pk helyetes). Az átadás már az uj helyen történt, hisz a csapatnak költözni kellet és Levente elsö probáját meg is álta, avval hogy a csapatotthont átköltöztette Welsbe. Ezutal a Csapat székhelye már nem Linz hanem Wels.

 
 
(képek a Linzi csapatátadásról)

Még a nyári szünet elött átadta Grynaeus Steffi cst. a 87. sz Tomori Pál cserkészcsapatot Jung Pani st.- nek.

Oktober 6.-án ünnepelte a Frankfurti Lehel Vezér cscs. a 40 éves fennállást. A jubileum alkalmábol kicsi és nagyok összejöttek, hogy együtt megemlékezenek a csapat életéröl. Id. Klement Kornel a csapatalapitó is jelen volt. A jubileumi programm alatt Stolmár Gyurka cst. átadta a parancsnokságot Miller Aliciának st.

Mind a három uj parancsnoknak sok sikert kivánunk, a távozóknak köszönjük munkájukat és bizunk benne, hogy tóvábbra is támogatják munkájukkal a csapatot és a cserkészetet.


Grizzly


Új csapat a Kerületben

A 82.sz Báthory István cscs. Brüsselben ujra életre kelt, és augusztus óta ök is megkapták Amerikábol a csapatigazolást. Sok sikert Brüsseliek, remélem jövöre ujra találkozunk.


Uj cserkésztisztek a kerületünkben

A július 14-22 -ig tartó tiszti táborban Kastlban 9 uj cserkésztiszttel gyarapodott kerületünk:

Makovi Susi

Szánto Konthur Kriszti

Csernay Roberta

Balázs Enikö

Kulcsár Levente

Szöcs László

Makovi András

Dr. Konthur Zoltán

Balázs István


és augusztusban Fillmoreban pedig még egy párral több lett:

Stolmár Gyurka

Lukács Levente

Nagy Veronika


ST:

Stolmár Annamaria

Miller Alicia

Balog Ágnes


Kcsst:

Éberth Asztrid


További munkájukhoz sok sikert kivánunk

Grizzly


A kerületi nyári nagytábor elmarad  (2012.III.29)

Kedves cserkészek, vezetök és barátok. Sajnos az idei nyári nagytáborunkat Kastlban nem tudjuk megtartani. A gond nem a vezetöhiány, hanem hogy sok vezetö vezetöképzötáboron vesz részt és ezér nem tudd tábort vezetni. 

Grizzly

____________________________________________________________________________________________________

Meghalt Szöke János a Stuttgárti cserkészcsapat alapitója: (2012.I.10)

Elhunyt Szõke János SDB szalézi atya

A Szent István Magyar Szalézi Tartomány mély fájdalommal tudatja, hogy hosszú, türelemmel viselt szenvedés után

január 6-án az esti órákban életének 85-ik, áldozópapságának 58-ik évében elhunyt

Szõke János SDB szalézi szerzetes pap,

szatmári és nagyváradi kanonok és kolosmonostori apát.

Szõke János szalézi atya 1927. február 13-án született a Békés megyei Csorvás községben. Szüleinek tizenharmadik gyermeke.

Csorváson, majd Gyulán, a Wenckheim kollégiumban tanult. Papi hivatása már kora gyermekkorában megmutatkozott, és Gyulán a Don Bosco nevelési szellemében dolgozó szalézi atyák kollégiumában egészen határozott irány vett. Nem volt kétsége a papi hivatása felõl.1943-ban került Mezõnyárádra a novíciátusba, elsõ fogadalmát 1944-ben tette le. A gyakorlati éveket Nyergesújfalun és Óbudán töltötte, majd tanulmányait Olaszországban, Torinóban folytatta 1948-tól 1954-ig, ahol filozófiából és teológiából licenciátust szerzett. 1950-ben szerzetesi örökfogadalomat tett Torinóban., Pappá szentelése 1954. július 1-jén volt Torinóban. A papszentelés után még két évet Alassióban, a Liguriai tengerparton töltött egy szalézi gimnáziumban mint tanár és látogatta Génuában a Balbi egyetem latin és olasz szakát.

1956. fordulatot hozott életében. A nevelõi pálya elején a lelkipásztori munkát választotta a magyar menekültek között. Végül 1958-tól Svédországban nyolc éven át a magyar menekültek lelkipásztora volt. 1965-ben Stuttgartba került. A befogadó német egyházmegyében hosszú éveken keresztül választott tagja volt a papi szenátusnak és a városi katolikus tanácsnak. A hétvégi magyar iskola megszervezése és a cserkészmunka is kiválóan mûködött. Megalapította az Életünk c. katolikus havilapot, amelynek hosszú éveken át gazdasági vezetõje és fõszerkesztõje volt.

1970-ben, az erdélyi nagy árvíz idején kapcsolatba került Márton Áron püspökkel. Ez volt a kezdete annak a hosszú folyamatnak, melynek eredményeként a lelkipásztori munkát Márton Áron és Mindszenty bíboros kezdeményezésére felcserélte a karitatív munkával.

Stuttgartból 1975-ben Rómába került, ahol az Üldözött Egyházak Segélyszervezete mûködött. Féléves római tartózkodás után a Szervezet áttette székhelyét a Majna melletti Frankfurt közelébe, Königsteinbe. Itt lett P. Szõke a Keleti Osztály vezetõje. 19 év alatt 175 alkalommal járt különbözõ országokban.

Amikor 1975-ben Mindszenty bíboros meghalt, felmerült az igény boldoggá avatásával kapcsolatban. Meg kellett várni az elõírt öt esztendõt, közben elkezdték az anyaggyûjtést és fõleg szemtanúk kihallgatását, nehogy halálukkal az ismeretüket is a sírba vigyék. Mindezt titokban kellett tenni, nehogy a Magyar Egyházügyi Hivatal megtudja, és lépéseket tegyen ellene. Az öt év elmúltával, 1980-ban Szõke atya hivatalosan is elvállalta a bíboros boldoggá avatási eljárásának a vezetését, majd ezt követõen több jeles magyar például Scheffler János szatmárnémeti püspök, Bogdánffy Szilárd nagyváradi, titokban szentelt püspök, Romzsa Tódor görög katolikus ungvári püspök ügyét is elvállalta. Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatási ügye mellett õ készítette elõ Boldog Meszlényi Zoltán Lajos ügyét is. A következõ években vagy évtizedekben boldoggá avatásra váró magyarok névsora, akiknek az ügyét Rómával kapcsolatot tartva Szõke János képviselte: Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek, Márton Áron erdélyi püspök, Bálint Sándor néprajztudós, Marton Boldizsár karmelita szerzetes, Sándor István szalézi szerzetes,

http://www.szaleziak.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=940:meghivo-sandor-istvan-emlekmise-es-megemlekezes&catid=36:magyartartomany&Itemid=144    

Györgypál Albert nagyváradi lelkész, Orosz Péter és Chira Sándor kárpátaljai görög katolikus püspök.

Mindezek mellett P. Szõke János a szerkesztõje volt a Vértanúink - Hitvallóink címû folyóiratnak, amely a Mindszenty Alapítvány gondozásában a boldoggáavatási eljárások részleteirõl tudósít és mintegy harmincezer példányban jelenik meg magyar nyelvterületen. 1996-tól 2010-ig a Don Bosco Kiadó igazgatójaként számos szalézi mûvet ültetett át magyar nyelvre, több könyvet szerkesztett és írt.

1996-tól  1997-ig Szent Istvánról nevezett magyar tartomány tartományi tanácsosa, majd 1997-tõl 2002-ig tartományfõnöki vikárius.

 2004. szeptember 5-én ünnepelte aranymiséjét Budapesten, a belvárosi fõplébánia-templomban.

 2010. október 23-án Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét adományozta és 2010. november 23-án Navrancsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter adta át a Magyar Tudományos Akadémián.

Forrás: Magyar Kurír

Comments