ภาพกิจกรรมงานอาชีพ

การทำน้ำมะนาว  งานใบตอง (การทำบายศรี)
 งานไม้ (ทำแจกันจากไม้)
 การทำแจกันจากไม้และดอกไม้ประดิษฐ์
 งานเชื่อม
งานเชื่อม 

 งานไม้

งานไม้
 


Comments