ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด    ปีการศึกษา 2559

 

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล  1

3

5

8

อนุบาล  2

5

4

9

รวม

8

9

17

ประถมศึกษาปีที่   1

5

8

13

ประถมศึกษาปีที่   2

5

7

12

ประถมศึกษาปีที่   3

5

4

9

ประถมศึกษาปีที่   4

7

8

15

ประถมศึกษาปีที่   5

8

7

15

ประถมศึกษาปีที่   6

6

8

14

รวม

36

42

78

มัธยมศึกษาปีที่    1

18

10

28

มัธยมศึกษาปีที่    2

10

14

24

มัธยมศึกษาปีที่    3

11

5

16

รวม

39

29

68

รวมจำนวนนักเรียน  ทั้งหมด

83

80

162

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559

Comments