Soukromá pedagogická praxe - LOGOŠÍK

Dobrý den,
pokud hledáte pomoc nebo třeba inspiraci pro práci se svým dítětem, jste tu správně. Nabízím Vám a Vašemu dítěti individuální a skupinové stimulační programy,terapeutickou, poradenskou a konzultační činnost pro děti předškolního věku a školní děti s poruchami učení

Konkrétně Vám mohu pomoci s:
  • logopedickou péčí 
  • školní zralostí předškolního dítěte
  • rizikem poruch učení předškoláka
  • grafomotorickou přípravou předškoláka  - zaměřenou na uvolnění celé  horní končetiny, na osvojení správných návyků při psaní, nácvik špetkového úchopu, nácvik plynulosti pohybů jednotlivých znaků
  • přípravou předškoláka na úspěšný vstup do školyzaměřenou na rozvoj smyslového vnímání (zrakové a sluchové vnímání, rozlišování, paměť, analýza, syntéza, prostorová pravolevá orientace, předmatematické představy)
  • školní zralostí Vašeho dítěte
  • nápravou SPU - (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie)
Logošík Vám bude nápomocen v případě, že hledáte inspiraci a nepotřebujete osobní pomoc.

Podřízené stránky (1): iPad