Τα 7+1 απόβλητα της Toyota

      Τα 7+1 απόβλητα της Toyota καθορίζονται με βάση τις αρχές της λιτής διαχείρισης και λιτής διαχείρισης και είναι τα εξής:

 • Μεταφορές, (οτιδήποτε που δεν χρειάζεται να εκτελέσει αυτό που πραγματικά απαιτείται)
   
 • Υπερβολική διατήρηση stock-προϊόντων, προϊόντων που θα επεξεργαστούν αργότερα, ή μηχανημάτων
   
 • Άσκοπη κίνηση ανθρώπων και μηχανημάτων, ή ακόμη και επιπλέον κίνηση που δεν απαιτείται
   
 • Αναμονή: για οτιδήποτε ή ακόμη αναμονή εξαιτίας του ότι κάτι το ψάχνουμε ακόμη
   
 • Υπερπαραγωγή προϊόντων: περισσότερο από αυτό που ζητά η αγορά
   
 • Υπερβολική επεξεργασία ή μεταποίηση: από κακώς συντηρημένα μηχανήματα ή από κακή αρχική σχεδίαση
   
 • Ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες: που οδηγούν σε επανελέγχους και διόρθωση των λαθών και μπορεί να προέρχονται από λάθος χρησιμοποίηση εργαλείων
   
 • Μη αξιοποίηση της γνώσης και του ταλέντου των εργαζομένων ενός οργανισμού


 

Παραθέτουμε το κείμενο και στα Αγγλικά:
 • Transport (moving anything that is not actually required to perform the task)
 • Inventory (all components, work in process and finished product not being processed)
 • Motion of people or equipment or walking is not required
 • Waiting for anything or looking for things
 • Οverproduction (production ahead of demand)
 • Over Processing resulting from poor equipment or poor initial design process
 • Defects resulting in extra effort for inspection and fixing problems
 • Unused human talent