Οπτική διαχείριση-visual management

οπτική διαχείριση είναι ένα μεγάλο κομμάτι του λιτού και εύρυθμου συστήματος. Είναι η δυνατότητα να διακρίνουμε οπτικά ανά πάσα στιγμή αλλά και εύκολα και χωρίς προσπάθεια:
  • τα βήματα μίας διαδικασίας
  • τις διάφορες μετρήσεις παραμέτρων
  • τις δραστηριότητες μιάς ομάδας και
  • τις ασυνήθεις και πέρα του αποδεκτού καταστάσεις
μέσα σε ένα χώρο παραγωγής ενός προιόντος ή παροχής υπηρεσιών. Η οπτική διαχείριση ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι απόρροια της εφαρμογής της 5S μεθοδολογίας σε όλα τα κομμάτια μιας εταιρείας/ενός οργανισμού.

Η οπτική διαχείριση έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Μοιράζεται την πληροφορία
- βοηθά στο να αναδεικτούν οι διάφορες ανωμαλίες ή καταστάσεις που δείχνουν απομάκρυνση από τα στάνταρ
- ελέγχει και κοντρολάρει μία διαδικασία
- βοηθά στην συμμόρφωση με τα υπάρχοντα στάνταρ. 
 
Παρακάτω παραθέτονται παραδείγματα οπτικής διαχείρισης σε διάφορους χώρους.
 
                                                                                                       
                                     
 
                                     
 
 ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:
 
- 5S μεθοδολογία: Sort: Η Διαλογή περισσότερα
 
- 5S μεθοδολογία: Straighten: Η Διευθέτηση περισσότερα

 - Τί είναι το κάιζεν (τεχνική των Ιαπώνων για διαρκή βελτίωση) περισσότερα