Περισσότερες ιδέες

H τεχνική 6-3-5 διευκολύνει την παραγωγή ιδεών. Σκοπός μας είναι να παράγωγούμε όσο το δυνατόν
πιο πολλές ιδέες για την βελτίωση διαδικασιών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μία εκδήλωση κάιζεν.
6 = αντιστοιχεί στον αριθμό των ομάδων,
3 = αντιστοιχεί στον αριθμό των ιδεών,
Η κάθε ομάδα γράφει σε ένα χαρτί 3 ιδέες μέσα σε καθορισμένο χρόνο π.χ 5 λεπτά, και στην συνέχεια περνά το χαρτί στην επόμενη ομάδα (''κυκλική'' κίνηση). Το χαρτί της κάθε ομάδας θα περάσει από όλες τις ομάδες.
 
5= αντιστοιχεί στον αριθμό των ομάδων από όπου θα περάσει το χαρτί με τις ιδέες.
Πάλι μέσα σε καθορισμένο χρόνο, η ομάδα που δέχεται το χαρτί πρέπει να γράψει 3 νέες ιδέες, βασιζόμενη σε αυτές που υπάρχουν στο χαρτί. Βέβαια, η κάθε ομάδα βλέποντας τις ιδέες της άλλης μπορεί παράγει μία καινούργια πρωτογενή ιδέα, ή να παράγει μία δευτερογενή ιδέα. Στο τέλος
μαζεύονται όλες οι ιδέες και ταξινομούνται με βάση την προτεραιότητα τους.
 
 
 
 
ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:
- Η οπτική διαχείριση: ένα εργαλείο που διευκολύνει το κάιζεν και είναι μέρος του 5S περισσότερα
 
- Μάθε περισσότερα για το κάιζεν περισσότερα
 
- Κατέβασε ένα ΤΟΥΟΤΑ κάιζεν report περισσότερα
 
- 5S μεθοδολογία: Sort: Η Διαλογή περισσότερα
 
- 5S μεθοδολογία: Straighten: Η Διευθέτηση περισσότερα
 
- Μοντέλο βελτίωσης:των 3 ερωτήσεων περισσότερα