Επιλογή σχεδίου-project για κάιζεν

Έχοντας πλέον επιλέξει την εφαρμογή του κάιζεν στην επιχείριση μας για να βελτιώσουμε μία περιοχή ή μία διαδικασία, είναι πλέον απαραίτητο να καθορίσουμε τα εξής:
 
1. Στόχος:
 • Γιατί επιλέγουμε να κάνουμε/βελτιώσουμε αυτήν την διαδικασία ή αυτήν την περιοχή;
 • Πως θα ξέρουμε ότι έχουμε πετύχει τον στόχο μας;
 • Πως αυτό συμβαδίζει με την στρατηγική της εταιρίας;
 • Μέχρι πότε χρειαζόμαστε να έχουμε αποτελέσματα;
 
2. Business case
 • Τι ακριβώς θα πετύχει αυτό που κάνουμε;
 • Ποιο είναι τα κέρδη σε σχέση με την αρχική μας πρόθεση αλλά και σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους;
 • Τι ακριβώς ενδείξεις υπάρχουν που να δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση απόδοσης;
 
3. Ομάδα
 • Ποιος θα βρίσκεται στην ομάδα: ποιος θα είναι ο αρχηγός της ομάδας, τα μέλη, ο σπόνσορας ή ο διευκολυντής;
 
4. Φάσμα-Εύρος
 • Ποιες περιοχές ή διαδικασίες θα καλυφθούν;
 
5. Καταλύτες
 • Τι budget, διαθέσιμες πηγές ή εξωτερική βοήθεια χρειάζονται, ή ποια είναι η πρόσβαση στον σπόνσορα;
 
6. Εμπόδια
 • Τι πιθανόν να σταματήσει την πρόοδο: τα στενά χρονικά ή οικονομικά περιθώρια ή η έλλειψη πηγών;
 
7. Οι απαιτούμενες πηγές
 • Τι υποστήριξη χρειάζεται; Ποιος είναι ο διαχειριστής του budget; Τι άλλες πηγές χρειάζονται;
 
Παραδείγματα για εφαρμογή κάιζεν:
 
- Αεροπορική εταιρεία προσθέτει στην κανονική διάρκεια πτήσης επιπλέον 20 λεπτά για τυχόν απώλειες.
Αυτό στην εβδομάδα ισοδύναμει με εκατοντάδες ώρες ως απώλειες οι οποίοι με την σείρα τους ισοδύναμουν με οικονομικές απώλειες. Εφαρμόζοντας κάιζεν μπορεί να ''ξεσκεπάσει'' και να αποκαλύψει τις ρίζες του προβλήματος.
 
- Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπάρχουν σημαντικές απώλειες σχολικών μαθημάτων. Το κάθε σχολείο μπορεί να ''δουλέψει'' έτσι να αποκαλυφθούν οι ρίζες αυτών των απωλειών εφαρμόζοντας κάιζεν.
 
 
ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ:
 
- Μάθε περισσότερα για το κάιζεν περισσότερα