Lääkemuodot ja antotavat, lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen

Lääkkeiden antotavat jaetaan kahteen päätyyppiin:
 •     Enteraalinen antotapa eli lääke annostellaan ruuansulatuskanavaan joko suun tai peräsuolen kautta
 •     Parenteraalinen antotapa on ruuansulatuskanavan ulkopuolista lääkitystä eli kaikki muut annostelutavat:
      lääke annetaan injektiona, korvaan, nenään, silmään, iholle, hengitysteihin, emättimeen

Erilaiset antotavat:

Enteraaliset antotavat

 • p.o. = per os, suun kautta
 • bukkaalisesti = posken limakalvoille
  (esim. suun aftalääkkeet)
 • sublinguaalisesti = kielen alle limakalvoille 
  (esim. Nitro-tabletit)
 • Intraoraalisesti = suunsisäisesti limakalvoille
  (esim. nikotiinipurukumi)
 • per rectum = peräsuolen kautta                                 
Parenteraaliset antotavat 
 • i.v. = intra venam, laskimonsisäisesti
 • i.a. = intra arteriam, valtimonsisäisesti
 • i.c. = intra cutem, ihonsisäisesti
 • i.d. = intradermaalisesti (engl.), ihonsisäisesti
 • s.c. = sub cutem, ihonalaisesti
 • i.m. = intra musculum, lihaksensisäisesti
 • inhal. = inhalaatio, sisäänhengitys
 • topikaalisesti = ihon kautta imeytyvä lääkitys (esim. lääkelaastarit)
 • iholle paikallisesti
 • emättimeen
 • silmään
 • korvaan
 • nenään
 • intratekaalisesti = selkäydinnesteeseen
 • epiduraalisesti = kovan aivokalvon ulkoisesti
 • implantaatti = ihon alle sijoitettu lääkekapseli (esim. ehkäisyimplantaatti)
 • nivelpussin sisäisesti
 • vatsaontelon sisäisesti


Oppimistehtäviä:

Yleisimmät lääkemuodot

 • tabl. = tabletti, päällystetty tai päällystämätön
  • enterotabletti = kalvopäällysteinen tabletti, joka liukenee vasta mahalaukun ohitettuaan suolistossa. Käytetään, jos mahahappo hajottaisi lääkeaineen tai lääkeaine on mahaa ärsyttävä. Niellään kokonaisena ja otetaan yleensä tyhjään mahaan.
  • depottabletti, retardtabletti =  hitaasti lääkeainetta vapauttavalla kalvolla päällystetty tabletti tai valmiste, jossa lääkeaine on tablettirungon sisällä. Näin lääkeainepitoisuus elimistössä pysyy tasaisena pitkään ja annostelua voidaan harventaa. Valmistetta ei saa puolittaa (ellei erikseen sallittu pakkausselostessa), murskata eikä pureskella, koska silloin pitkävaikutteisuus menetetään ja lääkeainetta imeytyy elimistöön kerralla paljon tarkoitettua suurempi määrä > haittavaikutusten riski kasvaa.
  • resoribletti = suussa liukeneva ja limakalvojen kautta imeytyvä lääkevalmiste. Resoribletti asetetaan kielen alle, poskeen tai ientaskuun, sitä ei saa pureskella tai niellä.
 • caps. = kapseli, kova tai pehmeä gelatiinikuori jonka sisällä lääkeaine ja apuaineet ovat jauheena, nesteenä tai rakeina. Kapselin kanssa tulee ottaa reilusti nestettä, ettei se tartu ruokatorveen.
  • enterokapselidepotkapseli = kapselin kuori tai sen sisältämät rakeet on päällystetty haponkestävällä tai hitaasti lääkeainetta vapauttavalla kalvolla. Kapseli tai sen sisältämät rakeet yleensä nieltävä kokonaisina.

Näin syntyy uusi lääke -video (Pfizer)


Lääkemuodot ja antotavat, lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen  -osio jatkuu seuraavilla sivuilla:


Tekstin kirjoittaja(t):
Sanna Schmandt, EdupoliLähteet:

Nurminen M-L, 2010, Lääkehoidon ABC. Sanoma Pro.