Onderhoud

"Controlelijst voor onderhoud" in PDF formaat.
Klik hier voor het gratis downloaden van Adobe Acrobat Reader
Algemeen:
Werken aan een auto en ook bij onderhoud zijn handelingen die bij een Traction Avant frequenter voorkomen dan bij een moderne auto. Dat heeft alles te maken met de toen geldende regels d
ie beslisten wanneer de olie ververst moest worden, het doorsmeren, of wanneer de ontsteking of kleppen moesten worden nagekeken enz. 
Een hele reeks van handelingen dus die na een bepaalde voor ons nu korte tijd, uitgevoerd dienden te worden. De moderne garages van nu zijn niet meer in staat het totale onderhoud uit te voeren van een auto die ruim 50 jaar oud is. Het hulpgereedschap en de vaardigheid ontbreekt en opgeleid personeel is hiervoor evenmin te vinden. APK uitvoeren is altijd wel mogelijk, maar dat betreft dan meestal de eenvoudige zaken zoals banden controleren, remmen of verlichting testen enz. Er zijn natuurlijk nog wel enkele specialistische bedrijven voor reparatie en onderhoud, maar die liggen meestal niet naast je deur. Het even binnenlopen is er dan niet bij om over de kosten maar te zwijgen.

Zelf doen: 

Kunnen we van de laatste mogelijkheid geen gebruik maken, zijn we dan wel in staat om het onderhoud of reparatie zelf uit te voeren? We kunnen ons gelukkig prijzen wanneer een goede vriend of bekende bereid is om een gedeelte van het onderhoud voor ons te doen. Meestal blijft het toch beperkt tot het hoogst noodzakelijke en dat is natuurlijk niet voldoende. Wanneer we bereid zijn om het meeste onderhoud zelf te doen, dan is een technische hulp of ondersteuning in de vorm van advies of begeleiding noodzakelijk. Dit alles moet dan ook met behulp van een bepaald schema met aanwijzingen en uitleg worden gedaan, zodat elke handeling afgerond kan worden.

Comments