Kleppen stellen

"Kleppen stellen in woord en beeld"  en "Formulier kleppenstellen" in PDF formaat 

Klik hier voor het gratis downloaden van Adobe Acrobat Reader

Wanneer kleppen stellen?
Hoe vaak kleppen stellen is een beetje afhankelijk van je rijstijl en het aantal kilometer die je maakt per jaar. Wanneer je een rustige rijstijl hebt en niet meer dan 5000km per jaar rijdt, kan je volstaan door om de twee jaar deze af te stellen. Anders zeker elk jaar omdat dit type motor nogal onderhoud behoeftig is (veel contakt-vlakken).

Kleppen stellen
Kleppen stellen van een automotor roept meteen de nodige vragen op, hoe gaat dat ook al weer, wat is de volgorde van de kleppen, wat is de in- en wat is de uitlaatklep en nog veel meer vragen. Er zijn genoeg boekwerken waar deze gegevens in staan en verder zijn er ook diverse trucjes zoals de regel van negen. Niets van dit alles! Om het eenvoudig te houden moeten we alleen de klepopening weten van de inlaat- en uitlaatklep. Welke de inlaat- of uitlaatklep is kunnen we zien aan het spruitstuk. Om te
beginnen  halen  we  eerst  de  bougies eruit  want dan  kunnen  we  de motor makkelijker  tornen. Verder hebben we een slinger  nodig  en als we  die niet  hebben kunnen  we de  auto in  de tweede versnelling   zetten  waarna we een voorwiel opkrikken.  Met dit linker- of   rechtervoorwiel kunnen  we  dus de  motor  gemakkelijk tornen.  Wanneer  we plaats genoeg hebben kunnen we ook de auto naar achteren duwen bij elke meting. Nu zijn de belangrijkste voorbereidingen gedaan en kunnen we aan het eigenlijke kleppen stellen beginnen. De voelermaatjes zijn meestal 0,2 en 0,3 mm voor respectievelijk de inlaat- en uitlaatklep. Wanneer we nu de motor gaan tornen zien we heel mooi de klepjes op en neer gaan. We nemen nu een  voelermaatje bijvoorbeeld 0,2 van de  inlaat  en pakken  die klep  die  omhoog  komt  tijdens het  tornen en  meten meteen  de  maximale  opening  tussen  de tuimelaar  en de  klep. Op  deze  manier  meten  we  alle  kleppen  waarbij de volgorde  niet  belangrijk is.  Bij  grote  motoren,  waarbij  de  motor  niet  te  tornen  is  kan dit  zelfs  met  draaiende  motor gebeuren!  De voelermaatjes  krijgen  het  op  deze  manier  wel  zwaar  te voorduren  en  worden  dan enigszins geplet en kunnen hierna niet meer gebruikt worden. Maar in tijd van nood kunnen we het op deze manier uitvoeren. Zelf heb ik op deze manier een zescilinder afgesteld en het  vereist  wel de nodige handigheid om met draaiende motor de borgschroef van de klep te  bedienen, de  stelschroef  te   verdraaien en gelijktijdig het  voelermaatje  tussen  de  klep en  tuimelaar  te schuiven. We zien dus niks geen boekwerkjes met technische gegevens of volgorde van de kleppen weten, maar gewoon eenvoudig kleppen stellen.

Kort samengevat:

1.        Bougies eruit

2.        Motor kunnen tornen

3.        Voelermaatje 0,2 en 0,3mm (meestal)   (Traction Avant 0,15mm inlaat en 0,2mm uitlaat bij warme motor).

4.        Maximale opening van de kleppen meten


Comments