Brandstofsysteem

Het Brandstofsysteem Traction Avant.
Het brandstofsysteem behoeft normaal gesproken geen onderhoud, maar omdat we te maken hebben met een dame op leeftijd en we niet geconfronteerd willen worden met problemen is het wel handig hier wat aandacht aan te besteden.

Brandstoftank  

Het brandstof systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Brandstoftank plus groffilter

  • Brandstoffilter (optie)

  • Brandstofpomp

  • Carburateur

  • Metalen leidingen en rubberen slangen


Brandstoftank plus groffilter:
We weten allemaal dat de brandstoftank van ijzer is en dat deze kan roesten.
Deze kunnen we af en toe aftappen wanneer hij bijna leeg is. De losse roest en vuil inclusief water verdwijnt hiermee grotendeels. Het groffilter (lamellen) in de brandstoftank kunnen we apart reinigen door eerst het luikje in de kofferbakruimte open te maken en dan het filter eruit te nemen. Het filter in tegengestelde richting met perslucht schoonblazen. Dit kan ook door de aanvoerslang van de brandstofpomp te nemen en hierdoor te blazen. Doe dit dan voor het aftappen van de brandstoftank!

Brandstoffilter (optie).
Gezien de vervuiling die kan ontstaan door de huidige brandstof is het bijna noodzakelijk een extra brandstoffilter toe te passen. Dit extra filter heeft een doorzichtig plastic behuizing met intern een papieren filterelement. Door verkleuring van het papieren element kan je de graad van vervuiling zien. Regelmatig vervangen van dit filter voorkomt veel problemen. Wacht hiermee niet te lang omdat bij een bepaalde vervuiling het filter niet meer werkt en alsnog vuil doorlaat.

Brandstofpomp:
Ook hier zitten filters in die eigenlijk bestempeld kunnen worden als groffilters. De functie van deze filtering komt eigenlijk te vervallen wanneer een extra plastic filterelement wordt toegepast. De extra filtering zoals bovenomschreven beschermt ook nog enigszins de klepjes die in de brandstofpomp zitten. Die komen dus minder makkelijk in aanraking met de grove vuildeeltjes uit de brandstoftank. Reparatie zie “brandstofpomp”.

Carburateur:
De carburateur is de laatste schakel in het brandstofsysteem. Door lange stilstand kunnen gomresten achterblijven die soms ook sproeiers kunnen verstoppen of laten dichtslibben. Deze gomresten (residu uit de benzine) kunnen moeilijk verwijderd worden! Ook water en vuil kunnen zich in de flotterkamer verzamelen. Belangrijk is het dan ook om bij lange stilstand deze leeg te maken en met perslucht schoon en droog te blazen. Op deze manier voorkom je problemen bij het opnieuw starten van de motor.

Brandstofleidingen en -verbindingen:
De Traction Avant is voorzien van een ijzeren brandstofleiding. Deze loopt onder de auto door in een v vormige kokerbalk. Het grootste probleem is dat we op deze plaats de uiterlijke toestand niet kunnen controleren. Het vervangen van deze leiding door een roestvrije is dan ook aan te raden. Vervang ook regelmatig de rubberen slangen in de motorruimte en let bij de overige verbindingen op droogtescheurtjes.
Olie en rubber hebben een hekel aan elkaar en dat zien we door het opzwellen van de rubberen slang.

Brandstofgroffilter met lamellen.

Extra brandstoffilter.

Carburateur

In de linker v-vormige kokerbalk zitten de Brandstof- en de remleiding
Subpagina''s (1): Brandstofpomp
Comments