Accu onderhoud‎ > ‎

Werking en tips

Accu's hebben in het algemeen wat onhebbelijkheden!


De accu is een ruimte die energie opslaat in de vorm van elektriciteit. Deze energiebron werkt op het principe van chemie. Door loodplaten te nemen van verschillende samenstelling en deze te omringen met een zuur verkrijgen we een kleine fabriek die ons kan voorzien van elektriciteit. Door er eerst energie in te stoppen kunnen we er daarna weer energie uithalen. Mooi, maar er kleven wat onhebbelijkheden aan dit proces. Allereerst moeten we er meer energie instoppen dan dat we er uit kunnen halen. Dat heeft dan te maken met het rendement van de accu. Er gaat dus energie verloren tijdens het laden. Daarna, als we de accu niet gebruiken, veroudert hij wat we sulfateren noemen. Er vallen dan looddeeltjes van de platen en deze komen onderin de bak te liggen (capaciteitsverlies). Ook kunnen de platen verharden door langdurig laden met een druppellader (capaciteitsverlies). Bij het wegzetten van een gedeeltelijk ontladen accu treedt ook veroudering op maar dan op een wat snellere manier. Alleen het laten staan, ook in geladen toestand, geeft al problemen. Het accuzuur zakt als het ware naar beneden, dus het sg (soortelijk gewicht) is onderin de accu groter als bovenin. Door de accu te schudden kunnen we dit voorkomen.


Wat moeten we doen om zoveel mogelijk plezier aan onze accu te beleven?.

  • In de eerste instantie houdt de accu geladen (laden met maximaal 10% van de accucapaciteit). 

  • Daarna af en toe ook ontladen (30% van de accucapaciteit) en daarna weer volladen ( het sg. meten). Het ontladen kan met een klein lampje gebeuren.

  • Tijdens het laden de accu wat kantelen en weer rechtzetten en dat enige malen herhalen om het accuzuur te verdelen (gasbellen stijgen naar boven en mengen tevens het accuzuur).

  • Dit hele proces eens in de maand herhalen (dit voorkomt te veel zelfontlading wat ongeveer 10% per maand capaciteitsverlies en meer is bij oudere type accu's).

Sulfatering van de accuplaten.

Het rooster is
de basis van de accuplaat.

Comments