หน้าแรกข่าวจากคุณครูอุรารัตน์

 • เข้าพรรษาอุบลราชธานี วันเข้าพรรษา  เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 ...
  ส่ง 28 ก.ย. 2554 23:48 โดย Urarat Yubonchit
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Downloadใบความรู้/ใบงาน

 • worksheet.doc   32กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:46 โดย Urarat Yubonchit (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนฝึกอ่านใบงานและทำความเข้าใจ แล้วลองหัดทำดู เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น‎
 • โครงงานโคมไฟจากแก้วพลาสติก.doc   64กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:43 โดย Urarat Yubonchit (เวอร์ชัน 1)
  ‎โครงงานนี้เป็นผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์‎
 • คำอธิบายรายวิชา.doc   44กิโลไบต์ - 28 ก.ย. 2554 21:38 โดย Urarat Yubonchit (เวอร์ชัน 1)
  ‎คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้นักเรียนรู้ก่อนเริ่มเรียน ว่าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน‎
แสดง 3 ไฟล์จากหน้า Download

ปฏิทินส่วนตัว