ยินดีต้อนรับ
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1-3 และรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.4-6

ข่าวประกาศล่าสุด

 • กรอก Link Youtube ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 อัพโหลดผลงานขึ้น youtube ของตนเอง และคัดลอก link กรอกในแบบฟอร์มนี้
  Posted Dec 11, 2014, 8:17 PM by ครู หนึ่งใจ
 • แบบประเมินความพึงพอใจ ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 กรอกแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/1VIv-1nmj1_Ysb7IOktqj2h882Yon-ECuFGRZjcIdpns/viewform หรือคลิกที่รูปภาพด ...
  Posted Sep 4, 2014, 8:07 PM by ครู หนึ่งใจ
 • กรอกที่อยู่ site ให้นักเรียนชั้น ม.4-6 กรอกที่อยู่ site ของตนเองได้ที่นี่ 
  Posted Jul 9, 2014, 12:37 AM by ครู หนึ่งใจ
 • กรอกข้อมูล Gmail ของนักเรียน ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กับครูหนึ่งฤทัย การเกณขาย กรอกข้อมูลที่อยู่อีเมลของนักเรียนที่เป็นของ ...
  Posted May 29, 2014, 11:09 PM by ครู หนึ่งใจ
 • กรอกข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ กับครูหนึ่งฤทัย การเกณขาย ให้กรอกข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป ...
  Posted Jul 14, 2015, 7:20 PM by ครู หนึ่งใจ
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

ส่งงาน link youtube ของนักเรียนชั้น ม.4-6 ครั้งที่ 1 ‎(การตอบกลับ)‎