arctostaphylos uva ursi

Arctostaphylos uva-ursi

UVAE URSI FOLIUM, Beredruifbladen, zijn de bladen van Arctostaphylos Uva-Ursi; ze bevatten als werkzame bestanddelen o.a. de
glucosiden arbutine en methylarbutine, waarvan de splitsingsprodukten, hydrochinon en methylhydrochinon, naast tannine en galluszuur,
ook in de bladen voorkomen.
Onverenigbaar zijn aftreksels van beredruifbladen met oplossingen van zware metalen (lood- en ijzerzouten), terwijl het ook geen aanbeveling
verdient, om ze met alkaloïdenzouten te combineren (neerslag van onoplosbaar tannaat).
Gebruik: De werking van Uva-Ursi is misschien een antiseptische, veroorzaakt door afscheiding van hydrochinon in de urine. Deze wordt als zij blijft staan, naarmate zij alkalisch wordt (in het glas van boven naar beneden), bruingroen van kleur; alkalische urine wordt terstond groen geloosd. Uva-Ursi wordt gebruikt bij blaaskatarren;
Decoct. Folii (20-40 : 200, o.bh. c.), soms gefiltreerd door beenderkool, om tannine te verwijderen. Vaak wordt Kalii et Natrii Tartras aan het decoct toegevoegd.

Comments