Melissa officinalis / Citroenmelisse

De plant citroenmelisse is vernoemd naar de honingbij, in het Grieks Melissa, omdat de bijen dol zijn op de nectar. De plant komt oorspronkelijk uit het oosten en is door de Arabieren meegenomen naar Spanje. De Benedictijnse monniken hebben het kruid verder naar het noorden meegenomen. Traditioneel in de kruidengeneeskunde wordt Melisse gebruikt bij het verlichten van stress, bij slaapproblemen en bij een opgeblazen gevoel in de buik. Het extract van dit kruid wordt nu ook ingezet om het geheugen te verbeteren. 
De officiële Latijnse naam is Melissa officinalis en dit kruid behoort tot de Lipbloemenfamilie, Lamiaceae (Labiatae), net als salie en pepermunt.[1]

Geheugen en angst 
Vermoedelijk al meer dan 2000 jaar wordt Melisse als levenselixer gebruikt en ter verbetering van het geheugen.[2] Dat Melissa officinalis effect heeft op het geheugen is te verklaren, doordat het Mellise extract een bepaalde stof in de hersenen ondersteunt, de neurotransmitter acetylcholine. Dit effect noemen we acetyl-cholinergische werking. De neurotransmitter acetylcholine komt o.a. in de hersenen voor en is essentieel voor het goed functioneren van het geheugen. Uit laboratorium onderzoek blijkt dat stoffen in melisse extract op een van acetylcholinereceptoren hecht, namelijk op de nicotinereceptor.[3] Ook heeft Melissa effect op een ander systeem dan het acetylcholine-geheugen systeem. Dat is het GABA neurotransmitter systeem. GABA is ook een neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij het remmen van angst en hyperactiviteit. Hoe meer GABA er dus is, hoe minder angst. Het blijkt dat Melisse de GABA transaminase blokkeert, het enzym dat GABA afbreekt. Wordt er minder GABA afgebroken in de hersenen, dan is er meer beschikbaar. Is er meer beschikbaar, dan kan dat de verklaring zijn waarom Melisse angstdempend werkt.[4]

Verbetering van geheugen bij Alzheimer en bij gezonde mensen
In een goed opgezette gerandomiseerde dubbelblinde studie is een groep oudere mensen met de ziekte van Alzheimer onderzocht op het effect van Melisse extract. 42 patiënten met milde tot matige Alzheimer dementie kregen dagelijks 60 druppels melisse extract of placebodruppels. Na 4 maanden hadden de patiënten met het melisse extract een betere geheugenfunctie dan de placebogroep op de Alzheimer's disease assessment schaal.[5] Deze studie is echter niet heel erg groot, dat moet er wel bij gezegd worden.

Ook bij gezonde mensen heeft Melisse een positief effect op het geheugen. In een studie met gezonde vrijwilligers kregen ze een dosis Melisse van 300 mg, 600 mg, 900 mg of een placebo. Voor de inname deden de deelnemers een geheugentest. Na de dosering van Melisse 600 mg verbeterde de aandacht en geheugen ten opzichte van placebo. Van de laagste dosering, 300 mg, werden de proefpersonen kalmer, terwijl na het innemen van 900 mg de alertheid verminderde.[6] 600 mg Melisse extract lijkt dus een optimale dosering om het geheugen bij gezonde personen.
In een andere vergelijkbare studie werden gedroogde Melissebladeren onderzocht op het geheugen bij 20 gezonde vrijwilligers. In een dubbelblinde placebo gecontroleerde setting werd een eenmalige dosering van 600 mg 1000 mg en 1600 mg gedroogde melissebladeren in capsules aangeboden aan de proefpersonen. De hoogste dosering resulteerde in een verbeterd geheugen en waren de proefpersonen kalmer. De lagere doseringen echter zorgden voor een langzamere verwerking van informatie.[7] De optimale dosering om het geheugen te verbeteren licht bij gedroogde Melissebladeren in ieder geval op 1600 mg per dosis. De optimale dosering zou waarschijnlijk nog hoger liggen. Een wat moeilijk interpreteerbaar resultaat dus.

Kalmerende werking
Ook wordt Melisse gebruikt als kalmeringsmiddel. In een placebo gecontroleerde studie bij patiënten met Alzheimer die erg onrustig waren, werd gekeken wat Melisse aromatherapie voor effect had. Melisse lotion werd 2 maal per dag op het gelaat en armen gesmeerd. Na 4 weken bleek dat de patienten met Melisse lotion significant meer rustig waren dan de placebogroep.[8]
In een andere dubbelblinde studie (cross-over) werden 18 gezonde vrijwilligers onderzocht na het innemen van Melisse extract van 300 mg, 600 mg of placebo. De actieve bestandsdelen waren geextraheerd uit gedroogde bladeren. Ze kregen een stresstest aangeboden. Het bleek dat de vrijwilligers na inname van 600 mg Melisse kalmer werden dan de andere groepen. En bij het innemen van 300 mg presteerden ze zelfs beter op wiskundige testen. [9]

Een vergelijkbare studie met 18 gezonde vrijwilligers liet zien dat bij de hoogste geteste dosering 900 mg de alertheid juist weer afnam.[6] Deze studies laten heel duidelijk zien dat het optimum tussen de 300 mg en 600 mg ligt.

 Darmkrampen bij baby's
Ook heeft Melisse spasmolytische (antikramp) effecten. In een interessante studie werd gekeken naar het effect op darmkrampen bij baby's die borstvoeding kregen. De combinatie van Melisse (Melissa officinalis), Kamille (Matricariae recutita) en Venkel (Foeniculum vulgare) werd vergeleken met een placebo bij deze groep huilende baby's. Na 1 week (2 maal per dag het middel of placebo) werd gezien dat de babies met het fytotherapeuticum zeer duidelijk significant minder huilden, dan de babies met placebo.[11]

Melisse bij koortslip
Tevens is het effect van 1% Melisse balsem op Herpes labialis (koortslip) onderzocht. In een placebo gecontroleerde studie bleek dat wanneer 4 maal daags de Melisse balsem op het aangedane gebied werd gesmeerd, de grootte van de wondjes significant kleiner was op dag 2 dan de placebogroep. Dag 2 is de dag dat de klachten het hevigst zijn. Ook op de klachten als jeuk, kriebelen, branden, roodheid en opzwellen heeft melisse balsem effect.[12] Het anitviraal effect van Melisse werd ook aangetoond in een studie buiten het lichaam (in vitro).[13] Melisse heeft invloed op de vermeerdering van het virus, wanneer het nog niet in een cel is doorgedrongen. Daarom kan het vermoedelijk zinvol gebruikt worden als zalf.[14]

Andere eigenschappen van Melissa
Naast deze bovengenoemde eigenschappen is in het laboratorium ook naar voren gekomen dat Melisse antibacteriële en antischimmel werking heeft.[15] In deze laboratorium (in vitro) studie werd het duidelijk dat Melisse olie effectief is bij een multiresistente Shigella Sonei, een nare bacterie.
Ook hebben een aantal andere laboratorium onderzoeken laten zien dat een aantal bestandsdelen van Melisse een antioxidant werking hebben. [16][17][18] Maar ja, dat hebben vele stoffen in de natuur.
Er zijn geen ernstige bijwerkingen van Melisse bekend en is dus een relatief veilig plantje.

De concentratie van de actieve bestanddelen van Melisse in extracten varieert sterk. Dit heeft meerdere redenen. De regulatie van extracten is nog niet zo strak geregeld als bij reguliere geneesmiddelen. Verder hebben de tijd van het oogsten, de voedingsstoffen in de bodem, de weersomstandigheden, de methode van extractie alle invloed op de bio-actieve stoffen in de plant. In de extracten kan ook het alcoholpercentage behoorlijk verschillen, van 25 tot 65%. En ook blijkt er een groot verschil is tussen het extraheren van de melisse bestanddelen uit gedroogde en verse bladeren. De concentratie van de actieve stoffen is na extractie uit gedroogde bladeren veel hoger dan uit verse bladeren. Dit komt omdat verse bladeren 75% tot 90% water bevatten en dus het extract verdunnen.[19]

Besluit
Melissa officinalis een interessant kruid dat op meerdere klachten invloed uit kan oefenen. Melisse verbetert het geheugen, waarschijnlijk door de beinvloeding van de neurotransmitters acetylcholine en GABA in de hersenen. Dit kruid zou dus ingezet kunnen worden bij dementie van Alzheimer. Ook heeft Melisse kalmerende eigenschappen. Verder heeft het een antivirale, antibacteriële en antischimmel werking. Ook blijkt Melisse buikkrampen tegen te gaan bij baby's.
Hoewel er nog relatief weinig en kleine studies gedaan zijn, lijkt Melisse toch zinvol inzetbaar te zijn, vooral voor het geheugen en als rustgevend middel. 

Referenties
[1]: Fecka I, Turek S. | Determination of water-soluble polyphenolic compounds in commercial herbal teas from Lamiaceae: peppermint, melissa, and sage. | J Agric Food Chem. | 2007 Dec 26;55(26):10908-17. Epub 2007 Dec 4.
[2]: Houghton PJ, Howes MJ. | Natural products and derivatives affecting neurotransmission relevant to Alzheimer's and Parkinson's disease. | Neurosignals. | 2005;14(1-2):6-22.
[3]: Wake G, Court J, Pickering A, Lewis R, Wilkins R, Perry E. | CNS acetylcholine receptor activity in European medicinal plants traditionally used to improve failing memory. | J Ethnopharmacol. |2000 Feb;69(2):105-14.
[4]: Awad R, Levac D, Cybulska P, Merali Z, Trudeau VL, Arnason JT. | Effects of traditionally used anxiolytic botanicals on enzymes of the gamma-aminobutyric acid (GABA) system. | Can J Physiol Pharmacol. | 2007 Sep;85(9):933-42.
[5]: Akhondzadeh S, Noroozian M, Mohammadi M, Ohadinia S, Jamshidi AH, Khani M. | Melissa officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer's disease: a double blind, randomised, placebo controlled trial. | J Neurol Neurosurg Psychiatry. | 2003 Jul;74(7):863-6.
[6]: Kennedy DO, Scholey AB, Tildesley NT, Perry EK, Wesnes KA. | Modulation of mood and cognitive performance following acute administration of Melissa officinalis (lemon balm). |Pharmacol Biochem Behav. | 2002 Jul;72(4):953-64.
[7]: Kennedy DO, Wake G, Savelev S, Tildesley NT, Perry EK, Wesnes KA, Scholey AB. | Modulation of mood and cognitive performance following acute administration of single doses of Melissa officinalis (Lemon balm) with human CNS nicotinic and muscarinic receptor-binding properties. |Neuropsychopharmacology. | 2003 Oct;28(10):1871-81.
[8]: Ballard CG, O'Brien JT, Reichelt K, Perry EK. | Aromatherapy as a safe and effective treatment for the management of agitation in severe dementia: the results of a double-blind, placebo-controlled trial with Melissa. | J Clin Psychiatry. | 2002 Jul;63(7):553-8.
[9]: Kennedy DO, Little W, Scholey AB. | Attenuation of laboratory-induced stress in humans after acute administration of Melissa officinalis (Lemon Balm). | Psychosom Med. | 2004 Jul-Aug: 66(4):607-13.
[10]: Kennedy DO, Scholey AB, Tildesley NT, Perry EK, Wesnes KA. | Modulation of mood and cognitive performance following acute administration of Melissa officinalis (lemon balm). |Pharmacol Biochem Behav. | 2002 Jul;72(4):953-64.
[11]: Savino F, Cresi F, Castagno E, Silvestro L, Oggero R. | A randomized double-blind placebo-controlled trial of a standardized extract of Matricariae recutita, Foeniculum vulgare and Melissa officinalis (ColiMil) in the treatment of breastfed colicky infants. | Phytother Res. | 2005 Apr;19(4):335-40.
[12]: Koytchev R, Alken RG, Dundarov S. | Balm mint extract (Lo-701) for topical treatment of recurring herpes labialis. | Phytomedicine. | 1999 Oct;6(4):225-30.
[13]: Allahverdiyev A, Duran N, Ozguven M, Koltas S. | Antiviral activity of the volatile oils of Melissa officinalis L. against Herpes simplex virus type-2. | Phytomedicine. | 2004 Nov;11(7-8):657-61.
[14]: Nolkemper S, Reichling J, Stintzing FC, Carle R, Schnitzler P. | Antiviral effect of aqueous extracts from species of the Lamiaceae family against Herpes simplex virus type 1 and type 2 in vitro. | Planta Med. | 2006 Dec;72(15):1378-82. Epub 2006 Nov 7.
[15]: Mimica-Dukic N, Bozin B, Sokovic M, Simin N. | Antimicrobial and antioxidant activities of Melissa officinalis L. (Lamiaceae) essential oil. | J Agric Food Chem. | 2004 May 5;52(9):2485-9.
[16]: Mencherini T, Picerno P, Scesa C, Aquino R. | Triterpene, antioxidant, and antimicrobial compounds from Melissa officinalis. | J Nat Prod. | 2007 Dec;70(12):1889-94. Epub 2007 Nov 16.
[17]: Marongiu B, Porcedda S, Piras A, Rosa A, Deiana M, Dessì MA. | Antioxidant activity of supercritical extract of Melissa officinalis subsp. officinalis and Melissa officinalis subsp. inodora. |Phytother Res. | 2004 Oct;18(10):789-92.
[18]: de Sousa AC, Alviano DS, Blank AF, Alves PB, Alviano CS, Gattass CR. | Melissa officinalis L. essential oil: antitumoral and antioxidant activities. | J Pharm Pharmacol. | 2004 May;56(5):677-81Citroenmelisse doodt kankercellen

In Europa hebben traditionele genezers eeuwenlang citroenmelisse - wetenschappelijke naam: Melissa officinalis - gebruikt als een levenselixer. Wie dagelijks citroenmelisse gebruikte bereikte volgens hen ziektevrij een hoge leeftijd. Onderzoekers uit Iran publiceerden een in vitro-studie die doet vermoeden dat citroenmelisse inderdaad misschien een longevity drug is. Volgens het Iraanse onderzoek bevat de plant stoffen die al in kleine hoeveelheden kankercellen afremmen en doden.

Studie
De onderzoekers experimenteerden met vier verschillende soorten kankercellen: de longkankercel A549, de borstkankercel MCF-7, de eierstokkankercel SKOV3 en de prostaatkankercel PC-3. In reageerbuizen stelden de Iraniërs de cellen gedurende 72 uur bloot aan helemaal niets [C(-)], het kankermedicijn paclitaxel [C(+)] of oplopende concentraties van een extract van citroenmelisse.

Resultaten
Het extract maakte de kankercellen minder vitaal. In het lichaam zouden immuuncellen ze daardoor makkelijker kunnen doden, zou hun groeisnelheid afnemen en het vermogen van de cellen om zich uit te zaaien afnemen.
Het meest opvallende was dat het citroenmelisse-extract even goed werkte in een hoge als in een lage concentratie. Dat doet vermoeden dat citroenmelisse ook in vivo kan beschermen tegen kanker.

Conclusie
"Our results indicate that a hydro-alcoholic extract of Melissa officinalis may possess a high potency to inhibit proliferation of different tumor cells in a dose independent manner, suggesting that an optimal biological dose is more important than a maximally tolerated one", resumeren de onderzoekers.
"Moreover, the antiprolifreative effect of Melissa officinalis seems to be tumor type specific, as hormone dependant cancers were more sensitive to antitumoral effects of Melissa officinalis extract."

Bron:
Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(14):5703-7.Acquisition de diversité génétique
Rattachement à la fiche d’opération et année de réalisation : Gestion des Ressources Génétiques - 2014
Organisme réalisateur : CNPMAI

CONTEXTE, ENJEUX
La mélisse officinale (Melissa officinalis L.) est une plante aromatique de la famille des lamiacées. Les extraits de mélisse sont utilisés dans divers domaines pour leur pouvoir antioxydant lié à la présence de polyphénols dont le principal est l’acide rosmarinique (pour lequel la norme européenne est fixé à 1.0 % minimum, calculé par rapport à la drogue desséchée, PE 04/2009 : 1447). Ses débouchés actuels s’orientent principalement vers les compléments alimentaires et la cosmétique. En pleine croissance, la prodution française se heurte à une compétition importante de plusieurs pays d’Europe.
Depuis quelques années, les industriels utilisateurs de mélisse observent une baisse de la qualité de la matière première française qui se traduit par une baisse régulière de la teneur en acide rosmarinique. Cette diminution pénalise actuellement la production nationale vis-à-vis de la concurrence étrangère. En effet, les teneurs en acide rosmarinique des lots de plante collectés en France sont régulièrement à la limite du seuil d’acceptation pour une valorisation industrielle. Cette diminution des teneurs en antioxydant relativement généralisée n’est, à ce jour, pas
expliquée.
Ce projet s’inscrit dans un des principaux axes de travail du Réseau PPAM, à savoir améliorer la compétitivité des produits. En effet, compte tenu des particularités de la filière, donner des avantages concurrentiels à la production française consiste, pour une bonne part, à améliorer les teneurs en principes actifs des produits. Parmi les objectifs visés dans le programme MELAO lancé par l’iteipmai, la recherche de matériel génétique performant passe par l’acquisition de diversité par le Conservatoire.

OBJECTIFS
• Rassembler la plus grande diversité génétique possible en utilisant le réseau d’échanges du CNPMAI.
• Conserver et mettre à disposition ces ressources génétiques auprès des partenaires du Réseau.

ETAT DE L’ART (réalisé par l’iteipmai dans le cadre du programme MELAO)
La mélisse : source naturelle d’antioxydant à l’avenir prometteur
L’usage thérapeutique de la mélisse est attesté depuis l’antiquité par les premiers médecins grecs. Ainsi dès le Vème siècle avant notre ère, Hippocrate la recommandait pour améliorer la digestion et réduire les états de nervosité [1]. Outre son usage au sein d’élixirs, Chartreuse Blanche ou encore de la Bénéctine, on la retrouve également dans l’eau de mélisse des Carmes Boyer®, encore vendu de nos jours en pharmacie (contre le stress, fatigue, troubles digestifs…) dont la formule remonte au XVIIème siècle [2].
Depuis, des études modernes sur cette plante ont justifié ces usages traditionnels et notamment souligné les propriétés antioxydantes importantes de la mélisse [3]. Une étude menée par l’ITEIPMAI, en partenariat avec le laboratoire Sonas (faculté d’Angers) a ainsi montré que des extraits aqueux de mélisse sont du même niveau d’activité antioxydante que ceux du thé vert et 2 à 4 fois plus actif que ceux du romarin [4]. En effet, outre la présence d’huile essentielle, on retrouve parmi les principaux constituant des feuilles de mélisse une concentration relativement élevée de dérivés de l’acide hydroxycinnaminique [5], aussi appelés « tanins des Lamiacées » dont le principal est l’acide rosmarinique (jusqu’à 7%). Ce composé phénolique est en effet connu pour ses propriétés antioxydantes [6,7]. 
 
L’intérêt des antioxydants réside dans le fait qu’ils piègent les radicaux libres, nocifs pour la sante humaine en raison de leur fort pouvoir oxydant et responsables de l’accélération du processus de vieillissement des cellules, et semblent jouer un rôle protecteur contre la cancero-génèse [8]. D’autres découvertes récentes, telles que la stabilisation de produits alimentaires ou encore la lutte contre l’anxiété par les antioxydants [9, 10], confirment l’intérêt du travail sur la mélisse.

Offre variétale actuelle
L’état de l’art relatif au matériel génétique permet d’identifier la sélection variétale comme une piste solide pour augmenter les teneurs en acide rosmarinique au sein de la mélisse. Il n’existe à ce jour que peu de recul sur le potentiel de production des variétés utilisées ou disponibles sur le potentiel de teneur en antioxydant.
La sélection variétale sur la mélisse est un travail relativement récent en particulier concernant le potentiel antioxydant de la plante. En France, le travail de sélection sur la mélisse a notamment été engagé durant les années 90 par l’Iteipmai et a conduit à l’obtention de 3 variétés différentes de mélisse [11]. Cette sélection s’est basée sur la productivité en feuilles, la richesse en huile essentielle des feuilles et la composition des ces huiles essentielles. Durant cette période, d’autres sélections sur la base des même critères ont été réalisés par ailleurs en Europe [12]. Une seconde phase a été initiée à partir de 2004 avec l’évaluation du matériel végétal sélectionné parl’Iteipmai dans les années 90 et celui présent au sein des collections, en s’intéressant cette fois particulièrement au pouvoir antioxydant. Ces essais, réalisés selon une démarche expérimentale simplifiée, ont fait apparaître desvariations relativement importantes entre les différentes variétés [13, 14] ainsi que des variations interannuelles
marquées [15].

A l’échelle internationale, des comparaisons entre 11 variétés utilisées en France, en Allemagne et en Suisse mettent en évidence des différences marquées. Les variétés synthétiques obtenues à l’Iteipmai, fréquemment utilisés par les producteurs français, présentent des performances correctes de productivité en biomasse, richesse en huile essentielle et en acide rosmarinique [16]. D’autres comparaisons, réalisées en Roumanie et en Allemagne, mettent en évidence des variations marquées de la teneur en acide rosmarinique [17, 18]. Bien que ces évaluations aient concerné la richesse en acide rosmarinique, le matériel végétal utilisé en Europe provient essentiellement de programmes de sélection orientés vers la production d’huile essentielle. Un travail spécifique de sélection variétale pour la production d’antioxydant peut ainsi être envisagé, à partir d’un spectre plus large de matériel génétique. De plus, il n’apparait pas y avoir de corrélation négative entre le rendement en biomasse et la richesse en antioxydant [15, 16, 19, 20]. La sélection peut ainsi s’orienter vers un matériel végétal doublement performant (rendement matière sèche et en principe actif). Cependant, compte tenu de la variabilité interannuelle et interrégionale possible [15, 18, 19, 20], ce type d’essai doit être réalisé sur plusieurs années et en multi-local afin de donner des résultats robustes.

Facteurs environnementaux et impact de la conduite de culture
Il existe de multiples références au regard de l’impact du mode d’exploitation de la mélisse sur la production d’huile essentielle [21, 22, 23]. Concernant la production d’antioxydant, ces connaissances demeurent limitées.

Ensoleillement, température et disponibilité en eau
Aucune référence sur l’impact de l’ensoleillement sur la teneur en acide rosmarinique de la mélisse n’a été trouvée. Quelques références sont cependant disponibles pour d’autres Lamiacées. Ainsi, sur menthe, la durée d’ensoleillement peut avoir un impact sur la production d’acide rosmarinique. D’autres études, sur basilicnotamment, confirment l’influence de la qualité de l’ensoleillement (fréquence) sur le taux d’acide rosmarinique [24, 25]. Il a été montré que sur mélisse, des températures élevées, induite en essai par un voile de forçage, conduisent à une perte de rendement en acide rosmarinique (chute de 11 à 15%) [16]. Un stress hydrique modéré (en condition hors sol) peut également provoquer une diminution du rendement en biomasse mais une augmentation de la richesse en d’acide rosmarinique [14].

Fréquence de coupe et partie récoltées
Dans les parties aériennes de la mélisse, la majorité de l’acide rosmarinique se concentre dans la feuille. La répartition entre les feuilles du pied au sommet de la plante est relativement homogène [26]. Des comparaisons de plusieurs systèmes d’exploitation (2 à 4 coupes), visant à optimiser la teneur en antioxydant, ont été abordées par l’Iteipmai dans le passé [27]. Ainsi il a été montré que le système en 3 coupes permet d’accroître les teneurs en acide rosmarinique (+ 40 %) grâce à la proportion de feuilles plus élevée dans le produit mais cette troisième coupe est régulièrement compromise par des facteurs climatiques.

Stade de récolte
Au regard des stades de récolte, des essais réalisés en Slovaquie ont montré que le stade de développement  CNPMAI - Compte-rendu technique & touristique 2014 13 n’influe pas sur la richesse en acide rosmarinique dans les feuilles [28]. Ces résultats sont les seuls disponibles et demandent à être confirmés car sur d’autres Lamiacées, comme la menthe (menthe verte et menthe poivrée) ou le romarin, la teneur en acide rosmarinique diminue fortement durant la floraison [29, 30 et 31].

Fertilisation et éliciteurs
Une étude montre que l’apport de fumier (composition non précisée) permet d’obtenir un meilleur titre en acide rosmarinique (supérieur de 15 à 20 % selon les années) [32]. Une autre étude portant sur la fertilisation n’a cependant pas permis de mettre en évidence un impact significatif de différentes modalités de fertilisation sur la richesse en composés phénoliques (dont fait partie l’acide rosmarinique). En culture hydroponique, il apparait que la teneur en acide rosmarinique de la mélisse décroit avec l’augmentation de la concentration en azote [33].
Ces résultats, parfois contradictoires, nécessitent cependant d’être confirmés par des essais de culture de plein champ avec les variétés adéquates. Des évaluations du pouvoir de stimulation de la voie métabolique de synthèse de l’acide rosmarinique et des dérivés dihydroxy cinnamiques de la mélisse ont également été réalisés par l’iteipmai. Des différents SDN (stimulateur de défenses naturelles) testés, seul le « Iodus 2 » semble provoquer une augmentation notable de la teneur en acide rosmarinique (+7%). L’utilisation d’extrait de levure (Saccharomyces cerevisiae) et des traitements à l’ozone peut, sous certaines conditions également, stimuler la synthèse d’acide rosmarinique [34, 35 et 36].

References
[1] Bellenot D. 2014. La mélisse, d’un riche passé à un avenir prometteur. Dossier Simples et aromatique, Jardin deFrance 630
[2] Dastmalchi K., Dorman H.J.D., Oinonen P.P., Darwis Y., Laakso I. et Hiltunen R., 2008. Chemical composition and
in vitro antioxidative activity of a lemon balm (Melissa officinalis L.) extract - LWT, 41 - p. 391–400
[3] Pineau S., 2012. Mécanismes d’action cellulaire et physiologique des composés de la mélisse (Melissa officinalis L.) et de la valériane (Valeriana officinalis L.). Caractérisation et perspectives d’applications pharmaceutiques et phytosanitaires, p 37 à 39
[4] Bouverat-Bernier J. P., et al., 2008. Potentialités antioxydantes des plantes médicinales et de coproduits de fruits et légumes. Cr Tech Iteipmai 2007 231–241.
[5] Teuscher E., Anton R. & Lobstein A., 2005. Plantes aromatiques. Editions Tec & Doc – EM Inter, 522 p.
[6] Canelas V. & Teixeira da Costa C., 2007. Quantitative HPLC analysis of rosmarinic acid in extracts of Melissa
officinalis and spectrophotometric measurement of their antioxidant activities. J. Chem. Educ. 84 (9), 1502–1504.
[7] Toth J., Mrlianova M., Tekelova D. & Korenˇova M., 2003. Rosmarinic acid – an important phenolic activecompound of lemon balm (Melissa officinalis L.). Acta Fac. Pharm. Univ. Comenianae 50, 139–146.
[8] Namdeo, A., 2007. Plant Cell Elicitation For Production Of Secondary Metabolites : A Review.Pharmacogn. Rev. 1(1), 69–79.
[9] Ibarra A. ; Feuillère N., Marc Roller, Lesburgere E. Beracochea D. 2010. Effects of chronic administration of Melissa
officinalis L. extract on anxiety-like reactivity and on circadian and exploratory activities in mice Phytomedicine.
2010 May; 17(6):397-403.
[10] Berasategi I., Navarro-Blasco I., Calvo MI., Cavero RY., Astiasarán I., Ansorena D., 2014 Healthy reduced-fat Bologna sausages enriched in ALA and DHA and stabilized with Melissa officinalis extract. Meat Sci. 2014 Mar;96(3):1185-90
[11] Bouverat-bernier J.p., 2002. Comparaison de variétés de mélisse. Cr Tech. Iteipmai 2001, vol., p. 48 à 51
[12] Adzet T1, Ponz R, Wolf E, Schulte E. 1992. Genetic Variability of the Essential Oil Content of Melissa officinalis1.
Planta Med. 1992 Dec;58(6):558-61.
[13] Bellenot, D., 2004. Etude des corrélations entre composition chimique et activité antioxydante de romarin et melisse
(dossier Aqs). Iteipmai Doss. Aqs 1–41.
[14] Cottier, J., 2004. Mélisses - Flavonoïdes. Bts Anabiotec Anal. Biol. Biotechnol. 1–44.
[15] Bouverat-bernier J.p. Et Al., 2007. Sélection variétale de la mélisse. Cr Tech. Iteipmai 2006, vol., p. 11 à 13
[16] Carron C.a., Vouillamoz J., Baroffio C., 2007. 2.2 Melissa officinalis l. mélisse citronnelle. Essai variétal. Compte
Rendu D'activité 2007 Agroscope Changins, vol., p. 14 à 19
[17] Marian, O., Muntean, L.S., 2012. Active principles production of some sorts and populations of Melissa officinalis L. Hop Med. Plants 20, 71–75.
[18] Bomme U., Pank F., 2008. Content Of Rosmarinic Acid And Winter Hardiness In Lemon Balm (melissa Officinalis L.) - Results Of Investigations From A Large Collection. Z. Arznei- Gewurzpflanzen 13(2), 65–71.
[19] Carron C.A., 2007. Rapport d’activité 2006 - Agroscope Changins. Stn. Rech. Agroscope Chang. - Conthey Suisse 1–50.
[20] Carron C.A., Previdoli S., 2006. Rapport D’activite 2005 - Agroscope Changins. Stn. Rech. Agroscope Chang. - Conthey Suisse 1–55.
[21] Adzet T., Ponz R., Wolf E., Schulte E., 1992. Content and composition of M. officinalis oil in relation to leaf
position and harvest time. Planta Med 1992; 58(6): 562-564
[22] Keivan Saeb K., Sara Gholamrezaee S. 2012. Variation of essential oil composition of Melissa officinalis L. leaves
during different stages of plant growth. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1691(12)60271-8
[23] Mrlianová M., Tekel’ová D., Felklová M. , Reinöhl V., Tóth J., 2002. The influence of the harvest cut height on the
quality of the herbal drugs melissae folium and melissae herba. Planta Med 2002; 68(2): 178-180
[24] Shiga T., Shoji K., Shimada H., Hashida S., Goto F., Yoshihara T., 2009. Effect of light quality on rosmarinic acid
content and antioxidant activity of sweet basil, Ocimum bisilicum L. Plant Biotechnology 26. 255-259 (2009)
[25] Iwai M., Ohta M., Tsuchiya H.i and Suzuki T. (2010) Enhanced accumulation of caffeic acid, rosmarinic acid and
luteolin-glucoside in red perilla cultivated under red diode laser and blue LED illumination followed by UV-A
irradiation. Journal of Functional Foods, 2 1: 66-70.
[26] Royer L.M., 2006 L'augmentation des concentrations en antioxydants de la mélisse par l'optimisation de l'itinéraire
cultural. Mémoire de fin d’étude ENSAIA
[27] Bouverat-bernier J.p. Et Al., 2007. Mode d'exploitation de la mélisse pour la production d'antioxydants. Cr Tech.
Iteipmai 2006, vol., p. 123 à 127
[28] Tóth, J., Mrlianová, M., Tekel’ova D., Korenova M., 2003. Rosmarinic acid –an important phenolic active
compound of lemon balm (melissa officinalisl.) Acta facultatis pharmaceuticae universitatis comenianaetomus l
2003
[29] Fletcher R., Slimmon T., McAuley C., Kott L., 2005. Heat stress reduces the accumulation of rosmarinic acid and
the total antioxidant capacity in spearmint (Mentha spicata L). Journal of the Science of Food and Agriculture
Volume 85, Issue 14, pages 2429–2436, November 2005
CNPMAI - Compte-rendu technique & touristique 2014 17
 [30] Papageorgiou V, Mallouchos A, Komaitis M., 2008. Investigation of the antioxidant behavior of air- and freezedried
aromatic plant materials in relation to their phenolic content and vegetative cycle. J Agric Food Chem 2008;
56: 5743-52.
[31] Papageorgiou V, Gardeli C, Mallouchos A, Papaioannou M,Komaitis M. 2008. Variation of the chemical profile
and antioxidant behavior of Rosmarinus officinalis L. and Salvia fruticosa miller grown in Greece. J Agric Food
Chem 2008; 56: 7254-64.
[32] Haban M., Otepka P., Kobida. Herbage production and content of rosemary acid in lemon balm (melissa officinalis
l.) grown in cultural conditions of warm agri-climatic macroregion.
[33] Manukyan, A. 2011. Effect of Growing Factors on Productivity and Quality of Lemon Catmint, Lemon Balm and
Sage under Soilless Greenhouse Production: II. Nitrogen Stress Original Research Paper Medicinal and Aromatic
Plant Science and Biotechnology ©2011 Global Science Books
[34] Nasiri-Bezenjani M.A., Riahi-Madvar A., Baghizadeh A., Ahmadi A. R., 2014. Rosmarinic acid production and
expression of tyrosine aminotransferase gene in melissa officinalis seedlings in response to yeast extract. JAST
Article 20, Volume 16, Issue 4, July and August 2014, Page 921-930
[35] Döring A., Pellegrini E., Della Batola M., Nali C., Lorenzini L., Petersen P. 2014. How do background ozone
concentrations affect the biosynthesis of rosmarinic acid in Melissa officinalis? Journal of Plant Physiology
Volume 171, Issue 5, 1 March 2014, Pages 35–41
[36] Tonelli M., Pellegrini E., D’Angiolillo F., Petersen M., Nali C., Pistelli P.,Lorenzini G. Ozone-elicited secondary
metabolites in shoot cultures of Melissa officinalis L. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). Lemon Balm: An Overview of its Versatility, Effectiveness, and Indications 
 
BACKGROUND AND USES 
Melissa officinalis, commonly called Lemon balm, or balm, is a member of the mint (Labiatiae)  family. A fragrant perennial with a pleasant lemon scent, lemon balm has small white to yellow  flowers filled with nectar that attracts honeybees. Melissa is Greek for honeybee. This plant is  native to Southern Europe, Northern Africa, the Mediterranean, Russia, Syria and Iran. Lemo balm grows to about 2 feet tall and is a common garden potherb grown all over the world. 
Lemon balm has historically been valued as a culinary, cosmetic, and medicinal herb. Fresh  lemon balm leaves are often used to top drinks and garnish salads and main dishes, while the  dried leaves have been frequently used for teas. Throughout history as a medicinal herb, lemon  balm has been attributed with memory-enhancing properties, used as a mild sedative, a mood  elevating remedy, sleep aid, and as a digestive aid to relieve gas, stomach pain, nausea,  migraine headache, and hypertension along with being known for its use with fevers to increase perspiration. 
Currently in modern botanical medicine, lemon balm is being researched for its effects as a  mood enhancing plant, its calming effects, and its cognition improving effects. Lemon balm’s role in Alzheimer’s disease management is also an area of research interest. 
 
ACTIVE CONSTITUENTS 
Active constituents include, phenolic acids and flavonoids, including up to 6% rosmarinic acid,  coumaric, caffeic, luteolin-7-glucoside, rhamnazin, campesterol, catechins, chlorogenic-acid,  protocatechuic acid, 10-(Alpha)-cadinol, copaene, beta-sitosterol, succinic acid, thymol, 
hexanoic acid, stachyose, and trans-ocimene. 1 
Rosmarinic acid is a caffeic acid derivative found in several Labaitae family members and  credited with both antioxidant and immune modulating effects, as well euthyroid effects.  Rosmarinic acid works by several mechanisms of action to normalize hyperthyroidism, including 
binding to thyroid stimulating autoantibodies and preventing them from binding to TSH  receptors. 
The essential oil (0.02–0.37%) content is composed of monoterpenes, sesquiterpenes and  terpenoid components including citral, citronellal, eugenol, geraniol, nerol, linalool, farnesyl  acetate, humulene, ursolic, and pomolic acids. 2 
Research on Melissa officinalis has shown that growing and harvesting techniques influence the  essential oil content of the plant and that the top third of the leafy plant has the highest  amount of volatile oil. 3
Tannin compounds, a common active constituent of the mint family are found in the whole  plant but not in the essential oil distillate.

MEDICINAL ACTION 
 •  Antibacterial, antifungal, antiviral 
 •  Antispasmodic, analgesic 
 •  Anxiolytic and sedative 
 •  Nervine and anti-depressant 
 •  Antioxidant 
 •  Carminative 
 •  Thymolyptic 
 •  Supports normal thyroid activity when hyperthyroid 
 
RESEARCH SUMMARY 
Carminative and Anti-colic Effects 
The aim of this randomized, double-blind, placebo-controlled trial was to investigate the  effectiveness and side effects of a phytotherapeutic agent with Matricaria recutita, Foeniculum  vulgare and Melissa officinalis, in the treatment of infantile colic. 88 of the original 93 infants 
completed this one week trial. The study showed that colic in breastfed infants improved within  1 week of treatment with an extract based on the herbal combination of Matricariae recutita,  Foeniculum vulgare and Melissa officinalis. 4 
 
Calming Effects for Insomnia and Hyperactivity 
Several clinical studies have looked at Melissa for its calming, sleep enhancing and relaxing  properties. One double blind, placebo controlled study involving 18 healthy volunteers were  given either a 300 mg or 600 mg dose of a standardized lemon balm extract or placebo for 7 
days. Outcomes showed that the 600 mg dose of lemon balm significantly improved mood  while increasing calmness and alertness, more so than the 300mg dose. The study showed a dose-specific increase in calmness, and dose-dependent decrements in timed memory task 
performance.5 
A second study looked at Melissa used in combination with Valeriana officinalis for  effectiveness in the treatment of restlessness and nervous insomnia in children. This was a  multi-center study, involving 918 children under the age of 12 years, and evaluated children for 
therapeutic efficacy and tolerability of the herbal medicine. In conclusion, the study found the  herbal combination to be effective in younger children with restlessness and insomnia and very well tolerated.6 
 
Another similar double-blind, placebo-controlled, randomized, balanced cross-over experiment  looked at a single dose of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis in doses  of 600, 1200, or 1800 mg. The results suggest that the combination of Melissa and Valerian possesses anxiolytic properties and that the 1800mg doses may increase anxiety. 7 
 
Anti-anxiety, and Mood Elevating 
There are several animal studies sighting the anxiolytic and sedative effects of lemon balm with  only a few human clinical studies confirming these effects. There are a number of possible  active constituents in the plant which may be responsible for this activity including eugenol and 
citronellol which are both known to have a GABA –A receptor affinity.8,9 
 Human clinical  research has reported the essential oil of lemon balm decreases agitation and social  withdrawal, and improves time spent in constructive activities in a double-blind placebo controlled study involving 71 subjects over one month.10 
 
Cognitive Function, Alzheimer’s Disease 
Traditional herbal knowledge suggests the use of lemon balm to improve memory,  concentration and focus. Several clinical studies on lemon balm have shown encouraging  results supporting the use of lemon balm for cognitive function improvement. These clinical  studies showed a dose-dependant, time-dependant, and response-dependant relationship with  regards to effects on memory and mood. 
The dosage range of lemon balm tested for clinical effectiveness for calming effects, mood  enhancing, and cognitive function improvement were 300, 600, 900, 1200, 1800mg daily. The  results suggest that doses of Melissa officinalis at or above the maximum employed here can 
improve cognitive performance and mood and may therefore be a valuable adjunct in the  treatment of Alzheimer's disease. The most notable cognitive and mood effects were improved  memory performance and increased 'calmness' at all post dose time points for the highest dose 
of 1600 mg daily. 11
 
In one clinical study Melissa officinalis extract was evaluated in the treatment of patients with  mild to moderate Alzheimer's disease. This double blind, randomized, placebo controlled trial  looked at the use of the herb for a four month period and found that Melissa officinalis extract  produced a significantly better outcome on cognitive function than placebo. In addition, there  were no significant differences in the two groups in terms of observed side effects except  agitation, which was more common in the placebo group (p = 0.03). The study concluded that  Melissa officinalis extract is of value in the management of mild to moderate Alzheimer's  disease and has a positive effect on agitation in such patients.12 
 
Anti-viral and Anti-microbial Activity 
Melissa is a folkloric remedy for viral infections, and many modern clinicians report efficacy for  herpetic infections. The use of herbal medicines such as Melissa might be a precautionary measure to prevent development of microbial resistance to synthetic antibiotics that is  associated with therapeutic failures. 

Molecular compounds in Melissa well known for their antimicrobial effects include citral (neral  and geranial), citronella, trans-caryophyllene, and rosmarinic acid. Viral research suggests that rosmarinic acid and whole Melissa extracts inhibit the binding of individual herpes simplex I 
viruses from binding to host cells, and are thereby deterred from entering cells. 13 
 
One double-blind, placebo-controlled, randomized trial investigated the use of a Melissa cream  on patients with recurrent herpes simplex labialis. Patients were asked to evaluate new outbreaks in terms of subjective symptom severity (burning, tingling, pain severity) and 
objective speed of recovery (size of the blisters, time to ulcerative stage and scab formation) while using either the Melissa cream or a placebo cream. Statistically significant improvements  in combined symptom scores were seen from the second day on in the group using the Melissa 
cream compared to the placebo. The lesions were also shown to resolve more rapidly in the group receiving the Melissa. 14 
 
Normalizing Effects on the Thyroid in Hyperthyroid Subjects 
Whole Melissa extracts and rosmarinic acid may reduce excessive thyroid activity by a variety of  mechanisms including binding to thyroid stimulating auto-antibodies and inactivating them and reducing the responsive to TSH at receptor sites. 15, 16 
 
CLINICAL INDICATIONS, PRACTITIONER DOSING, CONTRAINDICATIONS AND TOXICITY 
Clinical Indications 
 •  Insomnia and restless sleep 
 •  Restlessness and hyperactivity in children 
 •  Nervousness, agitation and General Anxiety Disorder 
 •  Improvement of cognitive function, concentration, memory, and focus 
 •  Improvement of cognitive function and reduction of agitation in Alzheimer’s Disease 
 •  Antiviral activity was found to be significant against herpes simplex 1 and 2. Outbreak decreasing symptom severity, increasing rate of healing and preventing spread of infection 17
 •  Antibacterial against organisms Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and several other gram-positive strain of bacteria 18 
 •  Antifungal inhibiting activity for yeasts and filamentous fungi 18
 •  Gastrointestinal colic, spasm, pain, and nervous discomfort 
 •  Antispasmodic activity on the smooth muscle of the digestive tract indicated for all types of gastrointestinal spasms and pain 
 •  Analgesic effects are connected to the active constituents; rosmarinic acids and eugenol know to reduce inflammation and pain 
 •  Euthyroid –promoting. Rosmarinic acid and whole Melissa extracts may normalize thyroid function in hyperthyroid subjects due to a variety of metabolic normalizing and immune-modulating activities. 16
Practitioner Dosing 
 • Capsules: dosed at 300, 600, 900,1200, 1600 mg of dried herb daily 
 • Infusion of 1.5 - 4.5 grams dried herb to 150 mls water taken as a tea, three times a day 
 • Tincture 1:5 extract dosed at 3-5 mls three times a day Lemon Balm: An Overview of its Versatility, Effectiveness, and Indications 
 • Fluid Extract 1:1 extract dosed at 2-3 mls three times a day 
 • Topical application of an essential oil cream to herpes simplex lesions, 4 times daily 
 • Clinical trials used 700mg crude herb to one gram ointment topically 
Contraindications 
Lemon balm herb is generally well tolerated with no contraindications. Avoid using therapeutic doses in hyperthyroidism as it is undetermined by clinical evidence if lemon balm is thyroid inhibitory. Using it as a beverage tea should not be an issue. 
 
Toxicity 
There are very few reports of toxicity with the use of lemon balm, and literature review reveals  no evidence of toxicity or drug interaction when given in recommended doses. There have  been several clinical trials done on the use, effect, and tolerance of Melissa officinalis in the 
pediatric population with no reports of toxicity. 
 
CONCLUSIONS 
Lemon balm offers medicinal value in several different ways with both oral and topical routes of  delivery. Topically, Melissa can be used as a virucidal in the treatment of herpes simplex type I  and II sores, as an antibacterial agent for infections of the skin caused by Staphlococcus aureus,  or as a fungicide for skin or mouth infections. Lemon balm taken internally can aid in reducing  anxiety, restlessness, irritability and agitation of all types, and improve the mood, sleep,  cognitive function, and mental concentration in therapeutic doses. This plant has potential in  the management of Alzheimer’s disease, ADHD, and General Anxiety Disorder. The role of  Melissa in the treatment of functional gastrointestinal conditions associated with nervousness,  spasm, inflammation and pain is vast, with current research supporting traditional use and knowledge. Comments