Betula species / Berk soorten

BETULA PENDULA ROTH. / Ruwe berk 
monografie uit cursusboek herboristen opleiding 'Dodonaeus'

Algemene en botanische Informatie

Familie: Betulaceae - Berkenfamilie.
Naam: Bouleau (F.), Birk (D.), Birch (E.).
Soorten: B. pubescens EHRH. - Zachte berk,
B. pendula ROTH - Ruwe berk, syn. B. verrucosa EHRH., B. alba auct.,
B. x rhombifolia (B. pendula x pubescens),
B. papyrifera MARSHALL - Papierberk,
B. lenta L. - Suikerberk,
B. alleghaniensis BRITT. - Gele berk.
Verwantschap: Met Corylus L., Carpinus L. en Alnus GAERTN.
Herkomst: Uit de gematigde tot koudere gebieden van Europa en Azië.
Ecologie: B. pendula: bossen, heiden, op arme, zure bodem. Pionier­plant.
B. pubescens: hakhout en bossen, vaak op venige of moerassige bodems.

Materia Medica, gebruikte delen van Betula species

Betulae folium, De bladeren van Betula pendula ROTH en Betula pubescens EHRH. Volgens PH. Helv. VII ook van bastaardsoorten.
Oogst: Het nieuwe blad in het voorjaar.
Beschrijving: Betula pendula: blad onbehaard met aan beide zijden veel klierpunten.
Betula pubescens: blad aan beide kanten licht behaard, weinig klier­punten. De bovenkant donkergroen, de onderkant lichter. Duidelijk lichter gekleur­de bladner­ven aan de onderkant. Ook gevleugelde vruchtjes aanwezig.
Import: Uit China, Rusland en de Oost-Europese landen

Betulae succus
,
Het sap in het voorjaar afgetapt uit de stam of de takken van Betula pendula e.a. Het sap eveneens in 't voorjaar (eind maart, begin april).

Betulae aetheroleum
,
De etherische olie gewonnen door droge distillatie uit de schors van de Amerikaanse suikerberk (Betula lenta); dit distillaat wordt nogmaals gedistilleerd tot een bijna kleurloze of lichtgele olie met sterke geur (methyl-salicy­laat).
Soorten: Betula lenta aetheroleum, Betula alleghaniensis BRITT aetheroleum,
Beschrijving: Kleurloos tot lichtgeel. Geur sterk, doch aangenaam. Dichtheid: 1,180 g/cm³.
Oogst: In het najaar (hoogste opbrengst)
Nota: De etherische olie uit Betula pendula ROTH (Betula alba) is donker­kleurig tot zwart met teergeur (berkenteer), ook wel Russische olie (Oleum rusci) genoemd, werd of wordt gebruikt om leer te verzorgen.

Betulae cortex
, de schors van Betula species

Betulae gemmo, Betulae semen,
de knoppen, soms ook de wortelvezels en katjes, van B. pubescens, meestal vers verwerkt met alcohol en glycerine tot glycerinemaceraten (gemmotherapie).
De zaden van Betula verrucosa (= Betula pendula) verwerkt met alcohol en glycerine tot glycerinemaceraat.

Samenstelling, inhoudstoffen van Betula
Folium
** Flavonoïden 3 %, norm DAB IX minstens 1,5 % berekend als hyperoside (hyperoside quercitrine, myricetine).
* Weinig e.o. 0,1 %.
* Weinig looistof (leuco-anthocyanidine)
** Ascorbinezuur (vitamine C) tot 0,5 %
* Hemolytisch werkende saponinen

Cortex (schors)
: - betulinol (berkenkamfer), bitterstof, looistof,  etherische olie met veel methylsalicylaat (Betula lenta)
Succus (sap)
: vitamine C, mineralen, suikers, organische zuren, eiwitten, plantaardige groeistoffen, 2 heterosiden: betuloside, monotropit­oside (methyl­salicylaat) 'deux hétérosides, le bétuloside et le monotropitoside qui libèrent par hydrolyse enzymatique du salycicate de méthyle, un analgésique, anti-inflammatoire et diurétique efficace'.

Farmacologie, algemene fysiologische werking
** Diureticum (= aquareticum) door flavonoïden (1, 2)
** Depurativum: Verbetert de uitscheiding van ureum, urinezuren en cholesterol (catabolisme) Zuiverend door invloed op de macrofagen1 en Kuppfercellen2 van de lever
* Licht pijnstillend (Betula lenta: methylsalicylaten)

Indicatie, medisch gebruik van Betula species
Nieren
** Nefritis, cystitis (blaasontsteking) R./ Betulae fol. 0,100g + Spiraeae fl. 0,100g + Equiseti hb. 0,200g voor 1 caps. 3 daags
* Oedeem van cardiorenale origine. (?)
* Niergruis. Vooral sap
* Preventie tegen nierstenen.

Stofwisseling - Depurativum
** Jicht en jichtpijn, hyperuricemie Inwendig infuus
** Artrose sapkuur
** Voorjaarskuur, obesitas sapkuur

Uitwendig gekneusd vers blad
* Reuma 

Huid - Depurativum
* Algemeen bloedzuiverend bij eczeem Inwendig sap of bladthee
* Dauwworm
* Rode vlekken, ouderdomsvlekken Lotion: dec. cort. 10', 25 g per liter, 2 x daags

Gemmotherapie glycerinemaceraten 1D
** Chronische rinofaryngitis bij kinderen. Abies pectinata 1D + Rosa canina 1D.
* Groeiproblemen beenderstelsel: Abies pectinata 1D + Betula 1D ontkalking, demineralisatie
* Algemeen versterkend middel voor kinderen met asthenie of studieproblemen
* Allergie + Quercus pedonculata 1D
* Parodontose + Quercus pedonculata 1D
* Artrose. ook als sap

Receptuur en Bereidingswijzen
 • Infuus: Folium 2-3 g (= 1 eetlepel per kopje) Dr. Valnet en Leclerc adviseren toevoeging van 1 g NaHCO3 natriumbicarbonaat per liter om de harsbestandde­len beter op te lossen.
 • Succus (sap): 1 glas (150 ml) nuchter gedurende 20 dagen, liefst verdund
 • Berkenwater wordt ook nog gebruikt als haarlotion
 • Gemmotherapie: Betula 1D, 50 dr. 's morgens gedurende 2 maand, bij artrose curatief en preventief
 • Vinum: Vinum betulae cortex, 50 g verse bast macereren gedurende 8 d. in 1 l rode wijn. Ind.: oedeem Dos.: 1 glas vóór ontbijt
 • Berkenteer: Als zalf tegen kloven en eelt, vooral voor dieren (obsoleet).
 • Berkenwijn, zie verder
Geschiedenis en Wetenschappelijk Onderzoek
 • Hildegard von Bingen - XIde eeuw: Tegen zweren.
 • Ravelingius: «Voor lopende Zeeren». (Uitwendig decoct van blad.)
 • Matthiolus - XVIde E.: Tegen nierstenen, vandaar zijn naam van nier­boom.
 • Dodonaeus: «Om kwade en besmettelijke lucht te verbeteren. Neem de schors van bercken, legt die op het vuur, en laat de rook het hele huis doortrekken».
 • Durantus: «Voor de steen der nieren en der blase ... den steen ver­teert». (berkensap)
 • Decaux F.: Actions azoturiques et déchlorurantes de quelques plantes diuretiques. Congrès de la diurese. Vittel 1939. Rev. de Phytoth. 6/125-127 - 1942 et 8/43-46 - 1944.
 • Dessey G., Magrini A.: Rôle hypothermisant de la Betuline dans la fièvre typhoïde. Gior. Clin. Med.
 • Helkler: Praktikum der Arzneimittel 1/97 - 1884.
 • Winternitz: Action diurétique de Betula alba. Bij oedeem van cardio­-r­e­n­ale oor­spr. nam de urinevloed toe van 400 tot 2000 à 2500 g en de albuminurie verbeterde; dit zonder irritatie v/h nierparen­chym. Bl. für Klin. Hydroth. - 1897.
 • Leclerc: Action azoturique­ et déchloru­rante de quelques plantes diuretiques. Presse Méd. - 04.09.37. Rev. de Phytoth. 2/65 - 1938.
 • Meyer E.: Bet. alba: pouvoir diurétique. Planzliche Ther. Leipzig - 1935.
 • Vollmer H.: Action diuretique de B. alba. Naunyn - Schmied Arch. Expert. Pathol. Pharma­kol. 186/584-591 - 1937.
 • Wasicky: Effet diuretique de B. alba. Physiopharmakologie. Wien/Leip­zig 554 - 1932.
 • Tétau: Berkesapkuur verlaagt een hoog urinezuurgehalte in het bloed met 50 % (2-3 mnd).
 • Tétau en Bergéret: La Phytotherapie rénovée. Maloine.
 • Schilcher: Z. Phytoth. 8/141 - 1987.
 • Schilcher: Dtsch. Apoth. Ztg. 124/2429 - 1984.
Gebruik bij Indianen
 • Schors en houtplakken werden op gloeiende stenen gelegd, de dampen werden dan in zweethutten ingeademd tegen aandoeningen van de lucht­we­gen en bij griep-epidemieën.
 • Berkenhoutas werd uitwendig gebruikt tegen huidinfecties.
 • De oppervlaktewortels van de Papierberk werden als poeder en thee gebruikt voor mondhy­giene en tegen caries en paradontose.
 • Bij vele stammen werden blad en schors als infuus gebruikt tegen koorts en niersteenkoliek.
 • Trappers en Jezuïeten vermelden goede resultaten tegen jicht.
 • Berkesap (vooral van Betula nigra) werd ook als voorjaarskuur gebruikt (urinedrijvend, laxerend, antiscorbuut), uitwendig ook tegen brandwon­den, zweren en 'wild vlees'.
1 . Macrofagen spelen een rol bij het opwekken van de immunologische reactiviteit. (Hal­perntest.)
2 . Kuppfercellen zijn mononucleaire fagocyten die de leversinussen bekleden en lichaams­vreemde deeltjes onschadelijk maken. Ze maken deel uit van het R.E.S. (Kuppfer: Duits anatoom.)


Birch leaf
Betula pendula Roth and/or Betula pubescens Ehrh., folium

This is a summary of the scientific conclusions reached by the Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) on the medicinal uses of birch leaf. The HMPC conclusions are taken into account by EU Member States when evaluating applications for the licensing of herbal medicines containing birch leaf.
This summary is not intended to provide practical advice on how to use medicines containing birch leaf.
For practical information about using birch leaf medicines, patients should read the package leaflet that comes with the medicine or contact their doctor or pharmacist.

What is birch leaf?
Birch leaf is the common name for the leaves of the tree Betula pendula Roth and/or Betula pubescens Ehrh. or hybrids of both species. The leaves for medicinal use are obtained either from trees that have been cultivated or found in the wild.
Birch leaf preparations are obtained by powdering or comminuting (reducing into tiny pieces) the dried leaf, or as dry or liquid extracts. Extracts are prepared using a technique to extract compounds from plant material by dissolving them in a solvent (such as water or alcohol). For dry extracts the solvent is then evaporated to obtain the extract.
Herbal medicines containing birch leaf preparations are usually available as herbal tea or in solid and liquid forms to be taken by mouth.

What are the HMPC conclusions on its medicinal uses?
The HMPC concluded that, on the basis of its long-standing use, birch leaf medicines can be used in minor problems affecting the urinary tract (structures that carry urine) to increase the production of urine, in order to achieve flushing of the urinary tract.
Birch leaf medicines should only be used in adults and adolescents above 12 years of age. They are used over a period of 2 to 4 weeks. If symptoms persist during treatment, a doctor or a qualified healthcare practitioner should be consulted. Detailed instruction on how to take birch leaf medicines and who can use them can be found in the package leaflet that comes with the medicine.

What evidence supports the use of birch leaf medicines?
The HMPC conclusions on the use of birch leaf medicines to increase the production of urine are based on their ‘traditional use’ in minor urinary tract problems. This means that, although there is insufficient evidence from clinical trials, the effectiveness of these herbal medicines is plausible and there is evidence that they have been used safely in this way for at least 30 years (including at least 15 years within the EU). Moreover, the intended use does not require medical supervision.
Although there are few clinical studies, including a study in 15 patients with urinary tract infections which suggested a positive effect on the urinary infection, data are too limited to be used as evidence. Hence, the HMPC conclusions on the use of birch leaf medicines are based on their long-standing use.For detailed information on the studies assessed by the HMPC, see the HMPC assessment report.

What are the risks associated with birch leaf medicines?
Side effects that have been reported with birch leaf medicines include diarrhoea, feeling or being sick, and allergic reactions such as itching, rash and stuffy and runny nose. Their frequency is unknown.
Birch leaf medicines must not be used in patients who are hypersensitive (allergic) to birch leaf or birch pollen. They must also not be used in patient with conditions where a reduced fluid intake is recommended (such as severe heart or kidney disease).
Further information on the risks associated with birch leaf medicines, including the appropriate precautions for their safe use, can be found in the monograph under the tab ‘All documents’ on the Agency’s website: ema.europa.eu/Find medicine/Herbal medicines for human use.

How are birch leaf medicines approved in the EU?
Any applications for the licensing of medicines containing birch leaf have to be submitted to the national authorities responsible for medicinal products, which will assess the application for the herbal medicine and take into account the scientific conclusions of the HMPC.
Information on the use and licensing of birch leaf medicines in EU Member States should be obtained from the relevant national authorities.

Other information about birch leaf medicines
Further information on the HMPC assessment of birch leaf medicines, including details of the Committee’s conclusions, can be found under the tab ‘All documents’ on the Agency’s website: ema.europa.eu/Find medicine/Herbal medicines for human use. For more information about treatment with birch leaf medicines, read the package leaflet that comes with the medicine or contact your doctor or pharmacist.Betula lenta, etherische olie in aromatherapie vlgs Franchomme

krampwerend+++                         
leverstimulerend+
negativerend
ontstekingswerend+++
diureticum

Indicatie

artritis+++
atherosclerose+++
cellulitis+++
epicondylitys+++
hoge bloeddruk
hoofdpijn+
jicht+++
leverstimulans+
reuma+++
tendinitis++ 

Berkenwijn
 • 4 liter sap
 • 1 kilo rietsuiker
 • 100 gram rozijnen
 • het sap en geraspte schil van twee citroenen
 • wijngist
 • gistvoedingszout
Sap koken, de suiker toe voegen. Was de rozijnen, hak ze en doe ze in emmer. Giet het kokende sap over de rozijnen en laat tot kamertemperatuur afkoelen.
Voeg het citroensap en de gist erbij.  Laat het mengsel zeker 3 tot 4 dagen op kamertemperatuur gisten. Dek de emmeraf met een doek. Roer twee keer per dag door het gistende mengsel. Zeef nu de inhoud en vul er een gistingsfles mee. Sluit deze fermentatiefles af met een waterslot. Laat alles op kamertemperatuur door gisten tot er helemaal geen fermentatie meer plaatsvindt. Giet de inhoud nu over in een schone  fles en zorg daarbij dat zoveel mogelijk bezinksel in de oude fles achterblijft. Laat de inhoud afgedekt een dag of wat op een koele plek staan. Je zult zien dat veel troebele delen op de bodem van de fles terecht komen. Bottel nu de inhoud in wijnflessen en leg ze in kelder om verder te rijpen. Na minimaal 1 maand is de wijn drinkbaar, maar pas na een half jaar is de wijn echt lekker.LA SEVE DE BOULEAU

La sève deBouleau qui s'écoule de l'arbre au printemps, entre le 10 et le 25 mars principalement, présente des propriétés semblables à celles de la feuille et de l'écorce associées, c'est-à-dire des propriétés diurétiques, dépuratives, antirhumatismales et hypouricémiantes, hypocholestérolémiantes, antilithiasiques urinaires, sudorifiques et fébrifuges.

Ces propriétés sont attribuées
 -pour les feuilles à 
-dessaponines(3%)
-des glycosides flavoniques dont principalement l'hypéroside ou quercétine, 3-galactoside 
-une huile essentielle (0,05 à 0,1 %)  comprenenant25% de bétulinal 
-des résines, des tanins catéchiques; 

-pour l'écorce
-bétuline (camphre de bouleau) 10 à 14% -alcool triterpénique : bétulinal
hypolipémiant par ses glucosides -bétuloside -tanins 4 à 5% -huile essentielle (salicylate de méthyle).

Quant à la sève, ses propriétés résultent de l'association de ces différents principes contenus dans les feuilles et dans l'écorce.
Le chirurgien Percy, en 1826, lui consacre un panégyrique enthousiaste : "Le plus précieux de tous (les remèdes du printemps), le plus efficace, le plus sûr, le plus simple, le moins coûteux, c'est l'eau deBouleau qui ne coule que dans cette saison ou seulement pendant la moitié de cette saison, selon les années. Dans tout le nord de l'Europe, l'eau de Bouleau est l'espoir, le bonheur et la panacée des habitants riches et pauvres, grands et petits, les maladies de la peau, les boutons, dartres, couperoses, etc.. lui résistent rarement.. C'est un remède précieux dans les affections rhumatismales, dans les reliquats de goutte, dans les embarras de la vessie et dans une foule de maux chroniques contre lesquels la science médicale est insuffisante"'.

Les deux indications spécifiques de ce remède me paraissent être:
l° la coxarthrose
2° la lithiase urique.
Chez un sujet obèse, pléthorique, habituellement bien coloré, énergique et résistant, aggravé par la chaleur, de caractère expansif, volubile et optimiste. Les indications préférentielles de cette substance dans la coxarthrose, résultent non seulement de ses propriétés pharmacologiques précitées mais également de sa teneur en certains métaux, particulièrement Magnésium, Potassium, Calcium, Zinc, Fer.La sève de bouleau contient des éléments naturels très intéressants dont on ignore encore tous les mécanismes d'actions : de la vitamine C, des flavonoïdes antioxydants comme la quercétine, des tanins, de l'acide chlorogénique. Elle est riche en calcium, magnésium, silicium, sodium et potassium. Fraîche, elle contient aussi, immédiatement biodisponibles, des oligo-éléments comme le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc si rare dans nos aliments. Elle contient des mucilages, des flavonoïdes, dix-sept acides aminés dont l'acide glutamique qui vivifie et dynamise. Elle contient aussi des cytosines et des sucres sous forme de fructose, de 0,5 à 0,2%.
La sève de bouleau contient encore deux hétérosides, le bétuloside et le monotropitoside qui libèrent par hydrolyse enzymatique du salycicate de méthyle, un analgésique, anti-inflammatoire et diurétique efficace.

Une tradition immémoriale

Dans pratiquement toutes les populations d'Europe centrale et du nord et jusqu'à la seconde guerre mondiale, dans toutes les classes de la population, elle était donnée aux enfants pour suppléer le lait maternel. On l'utilisait pour renforcer la croissance des enfants et des adolescents, pour rendre à leurs parents l'énergie amoindrie par les hivers rigoureux, pour donner aux vieillards plus de force et enfin pour atténuer ou supprimer leurs douleurs rhumatismales ou articulaires.

En Russie, la dernière bouteille était réservée au Pope du village, le prêtre orthodoxe.

On appelait autrefois le bouleau arbre de la sagesse, mais également « arbre aux néphrétiques » pour ses vertus thérapeutiques.
Le célèbre voyageur arabe Ahmad Ibn Fadlan notait déjà en 941 que les populations bulgares turcophones vivant le long de la Volga buvaient de la sève de bouleau. Le savant allemand Conrad de Megenberg (14e Siècle) mentionne qu'elle était utilisée comme boisson rafraîchissante. Le géographe persan Rashid-al-Din témoigne également que les tribus Uriankhai de Sibérie coupaient les bouleaux et collectaient la sève, qu'ils buvaient à la place de l'eau.

En 1565, le médecin siennois Matthéole écrivait :
« Si on perce le tronc du bouleau avec une tarière, il en sort une grande quantité d'eau, laquelle a grande propriété et vertu à rompre la pierre tant aux reins qu'en la vessie, si l'on continue d'en user. Si on s'en lave la bouche, elle guérit les ulcères qui sont dedans. »

Trois siècles plus tard, Pierre-François Percy, le chirurgien militaire des armées de Napoléon, déclara :
« Dans tout le Nord de l'Europe, jusqu'aux confins de la Russie, l'eau de bouleau est l'espoir, le bonheur, et la panacée des habitants riches ou pauvres, grands et petits, seigneurs et serfs... Les maladies de la peau, boutons, dartres, couperoses etc. lui résistent rarement. C'est un remède précieux dans les affections rhumatismales, les reliquats de goutte, les embarras de la vessie et une foule de maladies chroniques. »

L'ethnologue suédois Gösta Berg suggérait aussi que la sève de bouleau était probablement le médicament le plus courant et le plus efficace contre le scorbut, provoqué par une carence en vitamine C.

En France, c'est dans les monastères que s'est transmise la tradition de consommer de la sève de bouleau. Les moines de la Trappe des Dombes (Ain) ont jusqu'à aujourd'hui gardé sereinement cette tradition. Chaque printemps, les jeunes moines récolent la sève de bouleau fraîche pour que les plus anciens retrouvent leurs forces vives et souffrent moins de leurs douleurs articulaires. 

Des vertus multiples

Les recherches modernes ont révélé la présence de bétuline, une petite molécule qui améliore la résistance à l'insuline, réduit les plaques d'athérosclérose (qui rigidifient les artères et favorisent les accidents cardiaques) et soigne l'hyperlipidémie (trop de graisse dans le sang) [2].
D'autres travaux menés en ex-Union soviétique indiquent que la sève de bouleau peut être utilisée dans le cadre de traitements contre l'anémie, le cancer, la tuberculose, les calculs rénaux, la goutte, l'arthrose, les rhumatismes, le rhume et les maladies de peau [3].

Un médicament développé en URSS, le Biomos, fait à partir de sève de bouleau, a une capacité démontrée à cicatriser les blessures et les brûlures et agit comme substance antidouleur et anti-sclérose [4]. 
Probablement par manque d'intérêt financier, les recherches sur la sève de bouleau sont éparses mais un certain nombre d'entre elles confirment ces usages ancestraux. Une récente étude menée en Russie a ainsi montré un pouvoir surprenant de ce produit à soutenir la fonction hépatique sur des malades touchés par une hépatite C chronique. En 12 semaines l'activité du virus a été réduite de 43% [5].
Par ailleurs les recherches ont montré que l'acide chlorogénique de la sève de bouleau (qu'on retrouve aussi dans le café) diminue l'appétit, diminue l'absorption des glucides et favorise l'utilisation des graisses pour fournir de l'énergie et permet une perte de poids qui peut atteindre 4 kg en 12 semaines [6].

En Europe de l'Ouest, les sociétés qui commercialisent la sève de bouleau mettent en avant ses vertus pour favoriser le drainage et l'élimination des déchets acides de l'organisme (acide urique), ce qui aurait un effet contre les douleurs rhumatismales et les douleurs articulaires. Là encore la science semble confirmer l'usage traditionnel : l'acide chlorogénique module l'activité du système immunitaire pour réduire l'inflammation dans l'arthrite rhumatoïde [7] et le salicylate de méthyle présent dans la sève exerce des effets comparables à ceux de l'aspirine (acide acétylsalicylique) pour contrôler la douleur.

La sève de bouleau est aussi proposée pour stimuler le métabolisme et détoxifier le corps en douceur (eczéma, dartres, psoriasis, dermites du cuir chevelu…).

Les études menées par l'Université de Riga, en Lettonie, ont également prouvé que la sève de bouleau dispose de fortes propriétés antioxydantes et retarde les effets du vieillissement. Elle stimule à la fois la croissance des cellules du derme et de l'épiderme et protège les cellules de la peau contre le stress oxydatif, y compris des rayons ultraviolets, de la pollution et des effets d'inflammations.

Pour finir, les flavonoïdes qu'elle contient comme la quercétine sont aujourd'hui d'une efficacité reconnue pour renforcer les vaisseaux sanguins, diminuer la tension artérielle et combattre la rétention d'eau [8].

Sources : 

[1] Pourquoi la sève de bouleau peut faire la fortune de la Lettonie. 
[2] Cell Metabolism, Volume 13, Issue 1, 44-56, 5 January 2011, Inhibition of SREBP by a Small Molecule, Betulin, Improves Hyperlipidemia and Insulin Resistance and Reduces Atherosclerotic Plaques 
[3] Balitsky KP, Vorontsova AL. Lekarstvennye rasteniya v terapii rakovykh opukholey. 3rd ed. Rostov-na-Donu : Rostovskoe knizhnoe izdatel’stvo ; 1980. 
[4] Deryabina FI. Materialy po izucheniyu narodnoy meditsiny Komi-Permyatskogo natsional’nogo okruga. 3rd ed Perm : Perm Farm Inst;1969. 
[5] Shikov AN, Djachuk GI, Sergeev DV, Pozharitskaya ON, Esaulenko EV, Kosman VM, Makarov VG. Birch bark extract as therapy for chronic hepatitis C–a pilot study. Phytomedicine. 2011 Jul 15;18(10):807-10. 
[6] Thom E. The effect of chlorogenic acid enriched coffee on glucose absorption in healthy volunteers and its effect on body mass when used long-term in overweight and obese people. J Int Med Res. 2007 Nov-Dec;35(6):900-8. 
[7] Chauhan PS. Differential Effects of Chlorogenic Acid on Various Immunological Parameters Relevant to Rheumatoid Arthritis. Phytother Res. 2011 Dec 19. 
[8] Larson AJ, Symons JD, Jalili T. Therapeutic potential of quercetin to decrease blood pressure: review of efficacy and mechanisms. Adv Nutr. 2012 Jan;3(1):39-46. 

Conseils pratiques pour la cure

Lorsque l'on commence une cure de sève de bouleau, il est conseillé de l'ingérer à jeun, tous les matins pendant 3 semaines. La cure de jouvence consiste à boire au moins 3 litres de sève de bouleau sur une période de 21 jours (à raison, environ, de 150 millilitres/jour) ou 5 litres dans l'idéal (à raison de 250 millilitres/jour) pour les personnes fatiguées, souffrant de rhumatismes ou souhaitant tout simplement détoxifier efficacement leur organisme.
La qualité de la sève de bouleau dépendra bien entendu de celle du sol. Les personnes qui récoltent la sève sérieusement font des prélèvements préalables pour identifier les arbres les plus aptes à produire une sève de qualité. A taille égale et à un mètre de distance, deux arbres peuvent présenter des caractéristiques diamétralement opposées.
La sève doit être récoltée près du sol (+/- 0,50m), elle est dite minérale et sera plus trouble et plus bienfaisante que si elle est récoltée à 2 m de hauteur ou sur une branche. Le meilleur moment pour la récolter est après la nouvelle lune de Mars.
Elle doit provenir de lieux préservés de la pollution et il est impératif que la sève soit fraîche, c'est à dire à l'état pur. Storl Wolf-Dieter about Birch (Betula)

The spirit of the birch tree appeared to the archaic humans as a virgin veiled in light, full of magical and healing powers. The original IndoEuropeanscalled this benevolent goddess and friend to man, Bhereg,meaning “wrapped in brilliance.” To this day the birch tree is called this,
in different variations, throughout Germanic-, Slavic-, Baltic-, French-,Spanish-, and Celtic-speaking regions. It has always been endowed with
qualities of purity, light and new beginnings.
The Celts saw Brigit, the muse of the seekers of wisdom, thehealers, and the inspired bards, in the birch. She is the white virginalbearer of light who lets the days grow longer again in February. During this pre-spring period, the primitive people tapped the birches and collected precious sap. The sap stimulates urine and bile, purifies and cleanses the blood, and strengthens the kidneys and urinary tract.
The tree of light reminded the Slavic and Siberian peoples of whitefeathered swan maidens. Sometimes these women wed shamans and lent
them their wings, which carried them into the etheric dimensions. The German peoples thought about Freya in her delightfully sparkling necklace
(Brisingarmen) when they saw this tree. They also associated the tree with Bertha, “the radiant.”

In the distant Himalayas the birch (Sanskrit: Bhurga) is worshipped as the radiant white goddess, whose vehicle is the swan or a goose,
Saraswati—as she is called there—inspires the humans with wisdom and knowledge, with the arts of writing and oratory. She brings everything
into flow, and brings the river of healing and poetic inspiration. She too appears in February, when whole throngs of schoolchildren and their
teachers get dressed up and carry her image through the streets. The first books in which the Vedic sages wrote their visions were made from
the bark of birch trees. In Europe the birch was also considered to be a tree of learning. During antiquity children were taught the joys of
learning with birch whips. Like the white virginal goddess herself, the birch represents beginnings. She is young and fresh, like a blank page upon which the future can manifest itself. Birch green symbolizes the promise of new spring. At the start of the agricultural year, the northern European
farmers placed birch branches on their fields and buildings. The first time the cows were let out to pasture they were driven along with birch sticks or herded over birch branches. The farmers “flog,” “slap,” or “beat” everything that is to flourish. The virgins are not spared, and are driven from their beds with laughter. The birch stands for the beginning of love.

In pre-Christian times smitten boys would place fresh green birch twigs in front of the house of the one they were courting. The young people
danced merry round dances beneath the maypole, which was a decorated birch tree. And when Freya blessed love with the birth of a child, the
placenta was buried beneath a birch tree as an offering to the goddess. The crib, the first bed of a new citizen of the earth, was to be made from birch wood as wellBetula species / Berk / Internetlinks

http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/27937-berk-een-boom-met-veel-gezichten.html

http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/betulae_folium/26001906en.pdf

http://www.pfaf.org/database/plants.php?Betula+pendula

http://www.plantaardigheden.nl/plant/beschr/wel/berk.htm

http://www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/betula_lenta.html

http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/betulae_folium/20774207enfin.pdf

http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/betulae_folium/26001806en.pdf

http://www.ema.europa.eu/pdfs/human/hmpc/betulae_folium/48855907en.pdf

http://lib.njutcm.edu.cn/yaodian/ep/EP5.0/16_monographs/monographs_a-c/Birch%20leaf.pdf

http://pharm1.pharmazie.uni-greifswald.de/systematik/6_droge/betula-f.htm

http://ecam.oxfordjournals.org/cgi/reprint/neh041v1.pdf

http://www.kup.at/db/phytokodex/datenblatt/Birkenblatt.html


Comments