อากาศยานประจำการในหน่วย

   

                เครื่องบินฝึกและธุรการ แบบ 41 (บ.ฝ.41) 

ผู้สร้าง                                        บริษัท เซสส์น่า สหรัฐอเมริกา
ประเภท                                      บ.ฝึกและธุรการ 4 ที่นั่ง
เครื่องยนต์                                  คอนติเนลตัล IO-360-D กำลัง 210 แรงม้า ที่รอบ 2,800
การบรรทุก                                 น้ำหนักเปล่า 1,550 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายใน                  200 ปอนด์
น้ำหนักรวม                                 2,500 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ      ความเร็วสูงสุด 150 ไมล์/ชม. 
ความเร็วเดินทาง                         140 ไมล์/ชม. 

  

               
 
                     เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 17 (บ.ท.17) 

ผู้สร้าง                                          บริษัท เซสส์น่า สหรัฐอเมริกา 
ประเภท                                         บ.อัตถประโยชน์ 6 ที่นั่ง 
เครื่องยนต์                                     คอนติเนลตัล IO-520-D กำลัง 300 แรงม้า ที่รอบ 2,850  
การบรรทุก น้ำหนักเปล่า                 1,585 ปอนด์ 
น้ำหนักบรรทุกภายนอก                  1,765 ปอนด์ 
น้ำหนักรวม                                    3,350 ปอนด์ 
สมรรถนะและขีดความสามารถ         ความเร็วเดินทาง 169 นอต หรือ 270 กม.ชม.
 
 
 
 
 
 
                          เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 200 ( บ.ท.200 ) 
                                        ( SUPER KING AIR 200 )

ผู้สร้าง                            บริษัท บิชแอร์คลาฟส์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท                          เครื่องบินใช้งานทั่วไป บรรทุกผู้โดยสารได้  10 ที่นั่ง
เครื่องยนต์                      กังหันใบพัด Pratt & Whitney PT6A-41จำนวน 2 เครื่องยนต์ กำลังเครื่องยนต์ละ 800 แรงม้า 
น้ำหนักเปล่า                    8,102 อนด์ / 3,675 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมวิ่งขึ้นสูงสุด    12,500 ปอนด์ / 5,670 กิโลกรัม
ความเร็วเดินทาง              272 น๊อต
ความเร็วสูงสุด                 290 น๊อต
เพดานบินสูงสุด               32,800 ฟุต
พิสัยบินไกลสุด                2,075 ไมล์ (3,338 กิโลเมตร)

 
 
                                             
                                  เครื่องบินลำเลียง แบบ 212 ( บ.ล.212 )                                            
                                      ( CASA C.212 Aviocar )
 
 ผู้สร้าง                                บริษัทคอนทรัคชั่นเนส แอโรบอติคัส เอสเอ (สเปน)
 ประเภท                              ขนส่งทั่วไปสำรวจถ่ายภาพหรือฝึกการเดินอากาศ ขึ้นลงระยะสั้น เจ้าหน้าที่ 2 นาย บรรทุกพลร่มพร้อมอาวุธ 16 นาย หรือเตียงพยาบาล 18 เตียง
 เครื่องยนต์                         เทอร์โบใบพัด แอรีเสิร์ท ทีพีอี 331-5-251 C เครื่องละ 776 แรงม้า 2 เครื่องยนต์
 น้ำหนักเปล่า                       3,905 กิโลกรัม
 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด            2,000 กิโลกรัม
 อัตราเร็วขั้นสูง                    370 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 3,660 เมตร
 อัตราเร็วเดินทางประหยัด     315 กิโลเมตร/ชั่วโมง ที่ระยะสูง 3,660 เมตร
 เพดานบินใช้งาน                 8,140 เมตร 4115 เมตร เมื่อใช้เครื่องยนต์เดียว
 พิสัยบิน                              1,760 กิโลเมตร เมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มที่และบรรทุกน้ำหนัก 1,045 กิโลกรัม 480 กิโลเมตร เมื่อมีภารกรรมบรรทุกสูงสุด 
                     เครื่องบินตรวจการณ์ควบคุมระยะไกล                                       
                              ( UAV Searcher MK 2 )

เครื่องยนต์                                          แบบโรตารี่ Limbach L 550, 35 กิโลวัตต์ (47 แรงม้า)
ความเร็วสูงสุด                                     200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (125 ไมล์ต่อชั่วโมง)
พิสัยบิน
                                                         บินนาน 15.4 ชม. ความสูง 12,000 ฟุต ความเร็ว 65 น๊อต
                                                         บินนาน 17.5 ชม. ความสูง 5,000 ฟุต  ความเร็ว 65 น๊อต
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง                  8-10 ลิตร/ชม. (เต็มถัง 142 ลิตร)
เพดานบินสูงสุด                                   20,000 ฟุต
น้ำหนักรวม                                         500 กิโลกรัม (1,100 ปอนด์)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comments