หน้าเว็บย่อย

รายการ
กอง บ.เบา จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด โดยมี ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ ณ กอง บ.ปีกหมุนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
การตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกเป็นบุคคล (เบื้องต้น) เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค.56
การฝึกเป็นบุคคล (เบื้องต้น) นอกที่ตั้ง เมื่อ 17 - 19 ธ.ค.57
โครงการหน่วยทหารสีขาว
จัดการประชุมนิรภัยการบินภายในหน่วย เมื่อ 14 ม.ค.57
แจ้งเบาะแส
ตรวจเยี่ยมบ้านพัก(แฟลต)กำลังพลภายในหน่วยประจำเดือน พ.ย.56
ทำการตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลสังกัด กอง บ.เบา และทำการสุ่มตรวจสารเสพติด เมื่อ 14 ม.ค.57
ทำการตรวจสารเสพติดข้าราชการและทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.57
ประชุมนิรภัยการบินภายในหน่วย เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.56
ประชุมนิรภัยการบินภายในหน่วย เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.56
ผบ.กอง บ.เบา ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗
ผบ.กอง บ.เบา นำกำลังพลของหน่วยร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาโดยมี ผบ.ศบบ.เป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.57
ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ 26 ธ.ค.56
ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
ผบ.กอง บ.เบา และข้าราชการพร้อมครอบครัว ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ตลาดศรีสมบูรณ์ ศบบ. เมื่อ 3 ม.ค.57
ฝึกการใช้อาวุธ M16 18 ก.ย.56
ฝึกความพร้อมเพรียง 10 ต.ค.56
พิธีประดับยศกำลังพล 20 ส.ค.56
พิธีรับส่งหน้าที่ ผบ.กอง บ.เบา 11 เม.ย.56
ยิงปืนประจำปีงบประมาณ 55
รับมอบนโยบายปี 57 2 ต.ค56
วันที่ 27 ม.ค.57 ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานสวดอภิธรรมศพบิดาของ จ.ส.อ.องอาจ แย้มแตงอ่อน ณ วัดชีป่าสิตาราม จว.ลพบุรี
หน่วยได้ทำการตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพลเพื่อเป็นการกวดขันวินัยในการแต่งกายกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ ทบ.
1-26 of 26