กิจกรรมล่าสุดของไซต์

16 ต.ค. 2559 19:49 Jonathan Jostar แก้ไข ข่าวสาร
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1164.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1127.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1116.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1115.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1107.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou แนบ SAM_1100.JPG กับ ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 11:01 lersaark kou สร้าง ผบ กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีตรวจความพร้อมรบการฝึกหน่วยบินเฉพาะกิจ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:45 lersaark kou แนบ SAM_0974.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:45 lersaark kou แนบ SAM_0963.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:45 lersaark kou แนบ SAM_0953.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:45 lersaark kou สร้าง ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับข้าราชการที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:36 lersaark kou แนบ SDC14074.JPG กับ กอง บ.เบา จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด โดยมี ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:36 lersaark kou แนบ SDC14046.JPG กับ กอง บ.เบา จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด โดยมี ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:36 lersaark kou อัปเดต SAM_0931.JPG
29 มิ.ย. 2557 10:36 lersaark kou สร้าง กอง บ.เบา จัดพิธีปลดทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๕ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการเสียสละเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติ ให้แก่ทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลด โดยมี ผบ.กอง บ.เบา เป็นประธาน เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:24 lersaark kou แนบ SDC13805.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:24 lersaark kou แนบ SDC13796.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:23 lersaark kou แนบ SDC13787.JPG กับ ผบ.กอง บ.เบา ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:23 lersaark kou สร้าง ผบ.กอง บ.เบา ตรวจเยี่ยมบ้านพักกำลังพลของหน่วย เมื่อ ๑๗ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:17 lersaark kou แก้ไข กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ ณ กอง บ.ปีกหมุนที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:14 lersaark kou แนบ SDC13667.JPG กับ กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:14 lersaark kou แนบ SDC13662.JPG กับ กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:13 lersaark kou แนบ SDC13653.JPG กับ กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗
29 มิ.ย. 2557 10:13 lersaark kou แนบ SDC13645.JPG กับ กอง บ.เบา นำกำลังพลเข้าร่วมการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ปลย.๕๐ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๕๗

เก่ากว่า | ใหม่กว่า