ภารกิจ

        สนับสนุนภารกิจบินแก่ กองทัพบก และหน่วยรองของ กองทัพบก  ในเรื่อง  การตรวจการณ์  การลาดตระเวน  การชี้เป้าหมาย  การเฝ้าตรวจ  การส่องสว่างสนามรบ  การติดต่อสื่อสาร และการถ่ายภาพทางอากาศ


Comments