Strona Główna


Termin i miejsce Konferencji


7 - 8 maja 2012


Olsztyn - Kortowo
Wydział Prawa i Administracji
Biblioteka Uniwersytecka, sala 116
(ul. Oczapowskiego 12 b)


Cele Konferencji     Zamierzeniem organizatorów konferencji jest pogłębienie dyskusji na temat działań warunkujących i ułatwiających zainteresowanym osobom dochodzenie swoich uprawnień na forum sądowym.

     Sądowa ochrona praw człowieka zostanie przeanalizowana na gruncie norm prawa kanonicznego i  norm procesowych obowiązujących w innych systemach prawnych, z uwzględnieniem praktycznego ich zastosowania.