Obsahová stránka ročníkovej práce


1.   Titulná strana 

Musí obsahovať nasledovné údaje: 

  • názov školy (Základná škola, Krosnianska 4, Košice),
  • názov ročníkovej práce (pod názov napíš ročníková práca),
  • meno autora práce, trieda,
  • meno konzultanta,
  • školský rok,
  • môže obsahovať obrázok.

2.    Úvod

Píšeš ho ako svoj plán, čo bude tvoriť jadro práce. Úvod má obsahovať nasledovné:

  • stručné uvedenie do problematiky (pár viet o téme, ktorú spracovávaš),
  • tvoj vzťah k téme, resp. čo ťa viedlo k výberu tejto témy (prečo si sa rozhodol/a spracovať práve túto tému),
  • cieľ práce a spôsob spracovania (zber a spracovanie informácií, prieskum, tvorba programu, ...)
  • štruktúra práce - o čom sa čitateľ dočíta (vypichni zaujímavé veci, o ktorých sa čitateľ dozvie - navnaď čitateľa, že sa mu oplatí pokračovať v čítaní),
  • v úvode voľ radšej jednoduché vety, ako dlhé súvetia, aby sa čitateľ neunavil už v úvode.
Comments