Dôležité termíny

27. - 28. jún 2021 Konferencia ročníkových prác  Prezentácie ročníkových prác prebehnú s triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach.
online
22. jún 2021
Odovzdanie prezentácie 
k obhajobe ročníkovej práce prostredníctvom pridelenej úlohy v prostredí Teams - tím "Ročníkové práce"
Odovzdajte všetky súbory potrebné na prezentáciu. Prezentácie odovzdať prostredníctvom pridelenej úlohy v prostredí Teams - tím "Ročníkové práce". Názov súboru "trieda-priezvisko-meno-názov_rp" .
máj - jún 2021 Tvorba prezentácie

Nahlásenie špecifických hardvérových a softvérových požiadaviek.
Počas tohto obdobia môžete testovať prezentáciu na počítači v škole, ktorý bude použitý na konferencii a nahlásiť požadovaný softvér pre potreby prezentácie Vašej prezentácie. 
  • V deň konferencie už nebude možné (nebude čas) nahrávať do notebookov žiadne súbory ani softvér, preto si to neodkladaj na poslednú chvíľu.

  • Na testovanie prezentácii využi učiteľom určenú hodinu informatiky, resp. poobedňajší čas od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcom dohovore s učiteľkou informatiky. Uvedom si, že učiteľ má mnoho povinností a nemusí mať každý deň na teba čas. Preto plánuj aspoň týždeň dopredu.  
jún 2021 Hodnotenie ročníkových prác zodpovední vyučujúci
17. máj 2021Odovzdať hotovú ročníkovú prácu v elektronickej podobe prostredníctvom pridelenej úlohy v prostredí Teams - tím "Ročníkové práce"Odovzdávate len jeden súbor vo formáte pdf.
Dodrž nasledovný názov súboru:
"trieda_PriezviskoMeno_NazovPrace.pdf"
napr.:  5A_MrkvickaJozef_PribehJankaAMarienkyVLese.pdf

Snaž sa minimalizovať elektronickú veľkosť súboru pre publikovanie online. Odporúčaná veľkosť je do 2500 MB. 

Ak Tvoja práca okrem pdf súboru textovej časti obsahuje aj ďalšie súbory (napr. program, video a pod.), vytvor priečinok s menom ako je uvedene hore a doň vlož všetky súbory. Priečinok "zo-ZIP-uj" resp "z-RAR-kuj" a tak odovzdaj. 
15. máj 2021  Formálna kompletizácia ročníkovej práce  Posledné konzultácie s konzultantom využite na formálnu úpravu ročníkovej práce.
29. apríla 2021 Tvorba ročníkových prác, konzultácie Počas tvorby môžeš prípadné problémy s počítačovým (nie obsahovým) spracovaním práce konzultovať s učiteľkou informatiky na určených hodinách informatiky, resp. od 14:00 do 16:00 po predchádzajúcej dohode. Konzultácie môžu byť aj online, prostredníctvom služby Teams.
Na konzultáciu je nutné priniesť aj problémový súbor.
Problémy obsahovej stránky práce riešiť so svojim konzultantom.
 25. novembra 2020  Vyplniť on-line prihlášku 
témy ročníkovej práce
 Formulár dostaneš ako pridelenú úlohu v Microsoft Teams, resp. je odklik v kanály "všeobecné" v tíme "Ročníkové práce"
    

Comments