Diskusia

Diskusia zriadená za účelom možnosti riešenia problémov v súvislosti s ročníkovými prácami a konferenciou žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach. 

Príspevky do diskusie môžu prispievať len členovia skupiny po prihlásení. 
Členmi skupiny môžu byť len učitelia a žiaci II. stupňa školy. Ak ešte nie si členom skupiny, kontaktuj svojho učiteľa informatiky. Čítať príspevky môžu všetci, aj nečlenovia.


.