Konferencia 2017


.Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení hostia, vážené študentky a študenti, milí priatelia,

ďakujeme Vám za účasť na konferencii.


FOTOGRAFIE Z KONFERENCIE 


Tešíme sa na stretnutie s Vami o dva roky, v novembri 2019.
Dôležité termíny

15.05.2017 - Otvorenie 
registrácie a prihlasovanie abstraktov

30.09.2017-
Koniec prihlasovania abstraktov

15.10.2017 - 
Oznámenie o akceptácií
 abstraktov

15.11.2017 - 
Zverejnenie programu konferencie

29.11. 2017 -  
KONFERENCIA 

15.02.2018 - Odovzdanie príspevkov 

15. 03. 2018 - 
Recenzovanie príspevkov 

30. 06. 2018 - Publikovanie zborníka