Konferencia 2015‎ > ‎

Základné informácie


TEMATICKÉ ZAMERANIE A CIEĽ KONFERENCIE

Téma konferencie nadväzuje na tradície minulých ročníkov. Cieľom konferencie je výmena skúseností medzi psychológmi v oblastí teórií, základného a aplikovaného psychologického výskumu, prepájanie teórie a praxe z pohľadu experimentálnych a empirických skúseností. Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre pracovníkov univerzít a výskumných ústavov. 


KONFERENČNÉ POPLATKY 

80 eur  
50 eur - PhD študenti
3  eurá - Bc. a Mgr. študenti - bez spoločenského večera

Poplatok je možné uhradiť bankovým prevodom alebo v hotovosti na mieste.
Číslo účtu: SK3681800000007000083100
Variabilný symbol: 05

Konferenčný poplatok zahŕňa účasť na vedeckom programe konferencie, účasť na spoločenskom večere, občerstvenie počas prestávok, konferenčné materiály, knihu abstraktov, zborník príspevkov. Spoločenský večer sa uskutoční vo štvrtok 26.11.2015.POKYNY PRE AKTÍVNYCH ÚČASTNÍKOV

Príspevky na konferencii môžu mať podobu ústnej prezentácie alebo posteru. Pre ústne prezentácie je vyhradený čas 20 minút vrátane diskusie. K dispozícií bude notebook s dataprojektorom. V prípade záujmu o inú prezentačnú techniku kontaktujte organizátorov.
 
Prezentácia posterov sa uskutoční počas posterovej sekcie. 
Prezentujúci autori sú počas posterovej sekcie povinní byť prítomní pri svojich posteroch. Maximálne akceptovateľné rozmery posterov sú 110 cm (šírka) x 140 cm (výška).

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 

Odprezentované príspevky a postery budú publikované v RECENZOVANOM ZBORNÍKU PSYCHOLOGICA . Príspevky do zborníka je možné prihlásiť výlučne prostredníctvom elektronického formulára (do 15.01. 2018).


Pokyny pre prispievateľov a požiadavky na úpravu textov príspevkov sú k dispozícii TU

UBYTOVANIE

Možnosti ubytovania v Bratislave nájdete TU.
Dôležité termíny

10.04.2015 - Otvorenie 

11.09.2015-
Koniec prihlasovania abstraktov

05.10.2015 - 
Oznámenie o akceptácií/
neakceptácií abstraktov

06.11.2015 - 
Zverejnenie programu konferencie

26.a 27.11. 2015 -  
Konferencia 

15.01.2016 - Odovzdanie príspevkov do zborníka  

Január - marec 2016 - 
Recenzovanie a úprava príspevkov autormi

Jún 2016 - Publikácia zborníku
Comments