Konferencia 2015


 

 
 
V dňoch 26. a 27. novembra 2015, zorganizovala naša katedra  medzinárodnú konferenciu "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V".


ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

Katedra psychológie
Filozofická fakulta UK v Bratislave


ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.


ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. (garant)
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD. 
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD
Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.