Konferencia 2013‎ > ‎

Zborník


ZBORNÍK PSYCHOLOGICA - RECENZNÉ KONANIE 

Príspevky do zborníka Psychologica, upravené v súlade s odporúčaniami recenzentov pošlite, prosím, redakcii prostredníctvom elektronického formulára do piatka 28.2.2014.

Prispievateľov žiadame o dodržanie predpísanej formy príspevku (podľa Pokynov pre prispievateľov) a maximálneho rozsahu príspevku - 
21 600 znakov vrátane názvu príspevku, abstraktov, medzier, literatúry, obrázkov, grafov, tabuliek a iných príloh. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV

Odprezentované príspevky a postery budú publikované v recenzovanom zborníku Psychologica. Príspevky do zborníka je možné prihlásiť výlučne prostredníctvom elektronického formulára. Príspevok nie je možné poslať e-mailom. 
 
Konečný termín na podanie príspevku je 10.01.2014. Po tomto termíne bude elektronický formulár blokovaný a posielanie príspevkov už nebude možné.  

Maximálny rozsah príspevku v predpísanom formáte je 21 600 znakov vrátane medzier, literatúry, obrázkov, grafov, tabuliek a iných príloh.
 
Pred písaním a podaním príspevku si prečítajte pokyny pre prispievateľov.
                                  

             
Dôležité termíny

10.04.2015 - Otvorenie 
registrácie a prihlasovanie abstraktov

11.09.2015-
Koniec prihlasovania abstraktov

05.10.2015 - 
Oznámenie o akceptácií/
neakceptácií abstraktov

06.11.2015 - 
Zverejnenie programu konferencie

26.a 27.11. 2015 -  
Konferencia 

15.01.2016 - Odovzdanie príspevkov do zborníka  

Január - marec 2016 - 
Recenzovanie a úprava príspevkov autormi

Jún 2016 - Publikácia zborníku

Comments