Konferencia 2013‎ > ‎

Program

 

Program konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV“                          

Bratislava 27 - 28. 11.  2013
Dôležité termíny

10.04.2015 - Otvorenie 
registrácie a prihlasovanie abstraktov

11.09.2015-
Koniec prihlasovania abstraktov

05.10.2015 - 
Oznámenie o akceptácií/
neakceptácií abstraktov

06.11.2015 - 
Zverejnenie programu konferencie

26.a 27.11. 2015 -  
Konferencia 

15.01.2016 - Odovzdanie príspevkov do zborníka  

Január - marec 2016 - 
Recenzovanie a úprava príspevkov autormi

Jún 2016 - Publikácia zborníku

Comments