Konferencia 2013‎ > ‎

Program

Dôležité termíny

25.03.2013 - Otvorenie registrácie 

30.08.2013 - Koniec prihlasovania abstraktov
 
30.09.2013 - Oznámenie o akceptácií/neakceptácií abstraktov
 
01.11.2013 - Zverejnenie programu konferencie
 
november 2013 - Konferencia
 
15.12.1013 - Odovzdanie príspevkov do zborníka
 
Január - marec 2014 - Recenzovanie a úprava príspevkov autormi
 
Jún 2013 - publikácia zborníku
 
 
Program bude zverejnený v priebehu septembra  2013. 
Comments