Konferencia 2013


 

 
 V dňoch 27. a 28. novembra 2013, zorganizovala naša katedra už po tretí krát medzinárodnú konferenciu "Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií IV".Odbornými garantmi boli: 
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 
Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Organizačný výbor konferencie:
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. (garant)
Mgr. Viera Cviková, PhD.
Mgr. Michal Hajdúk
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Mgr. Petra Labudíková 
Mgr. Daniela Moskaľová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD.
Mgr. Petra Soláriková

Dôležité termíny

25.03.2013 - Otvorenie 
registrácie a prihlasovanie abstraktov

30.09.2013-
Koniec prihlasovania abstraktov

07.10.2013 - 
Oznámenie o akceptácií/
neakceptácií abstraktov

15.11.2013 - 
Zverejnenie programu konferencie

27.a 28.11. 2013 -  
Konferencia 

10.01.2014 - Odovzdanie príspevkov do zborníka  

Január - marec 2014 - 
Recenzovanie a úprava príspevkov autormi

Jún 2014 - Publikácia zborníku
 
Comments